Acer B277 Snelstartgids

Categorie
Tv's
Type
Snelstartgids
Nederlands
Snelstartgids Acer LCD-monitor
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees aandachtig de volgende instructies.
1. Het scherm van de LCD-monitor reinigen:
 Schakel de LCD-monitor uit en koppel de voedingskabel los.
 Spuit een niet-oplossend reinigingsmiddel op een doek en maak het scherm voorzichtig schoon.
2. Plaats de LCD-monitor niet in de buurt van een venster. Als de monitor wordt blootgesteld aan regen, vocht of
zonlicht, kan dit het apparaat ernstig beschadigen.
3. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm. Overmatige druk kan permanente schade aan het scherm veroorzaken.
4. Verwijder het deksel niet of probeer het apparaat niet zelf te repareren. Laat onderhoud en reparatie over aan
bevoegde technici.
5. Bewaar de LCD-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20º tot 60ºC (-4º tot 140ºF). Als u de LCD-monitor
buiten dit bereik opslaat, kan dit permanente schade veroorzaken.
6. Koppel uw monitor onmiddellijk los en neem contact op met een bevoegde technicus als een van de volgende
omstandigheden optreedt:
 De signaalkabel tussen de monitor en de pc is gerafeld of beschadigd.
 Er is vloeistof op de LCD-monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
 De LCD-monitor of de behuizing is beschadigd.
De monitor aan de voet bevestigen
1. Haal de monitor uit de verpakking.
2. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen)
3. Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
4. Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een
geschikte munt. (voor bepaalde modellen)
Uw monitor aansluiten op een computer
1. Schakel de computer uit en koppel de voedingskabel van de
computer los.
2. Collegare il cavo del segnale all'ingresso DP (opzionale) e/o
HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) del monitor, e all'uscita DP
(opzionale) e/o HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) della scheda

del segnale.
3. De USB-kabel (optioneel) aansluiten
Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort voor snel opladen.
Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort.
4. Optioneel: Sluit de audio-ingang (AUDIO IN) van de LCDmonitor en
de lijnuitgang van de computer aan met de audiokabel.
5. Stop de voedingskabel van de monitor in de voedingsaansluiting op
de achterkant van de monitor.
6. Stop de voedingskabels van uw computer en monitor in een
dichtbijgelegen stopcontact.
Opmerking: Audio-output is alleen voor het audio-outputmodel. Bekijk de
gebruikershandleiding voor meer instructies.
USB
USB
VGA
VGA
VESA Adaptive SYNC (HDMI/DP): 
Adaptive SYNC-bron de vernieuwingsfrequentie van het display dynamisch aanpassen op
basis van de standaard inhoudsframesnelheden voor energiezuinige, nagenoeg schokvrije
update van display met lage latentie.
Nederlands
1
2
3
4
5
Externe bedieningselementen
1 Voedingsknop Schakelt de monitor in/uit. Blauw geeft aan dat de monitor is
ingeschakeld. Oranje geeft aan dat het apparaat in de modus stand-
by/energiebesparing is.
2 Functietoets
/
a. Druk hierop om de hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om
de sneltoets1-functie in te voeren.
b. Wanneer het Functiemenu actief is, drukt u op deze toets om
de basisinformatie voor uw monitor en de huidige invoer weer te
geven of om de aangepaste kleurinstellingen opnieuw in te stellen
naar de standaardinstellingen.
3 Functietoets
/
a. Druk hierop om de hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om
de sneltoets2-functie in te voeren.
b. Wanneer het Functiemenu actief is, drukt u op deze knop om de
scenariomodus of spelmodus te selecteren.
4 Functietoets
/
X
a. Indrukken om de
Hoofdpagina
weer te geven. Druk opnieuw om
naar de functie Invoerselectie te gaan.
b. Wanneer het Functiemenu actief is, sluit u met deze knop het
OSD.
5 Functietoets
/
a. Indrukken om de
Hoofdpagina
weer te geven. Druk opnieuw om
de volgende functie in het menu Functie te openen.
b. De enkele schakelknop op de achterkant van de schermrand
werkt als een joystick. Om de aanwijzer te verplaatsen, schuift u
de knop in vier richtingen. Druk op de knop om de gewenste optie
te selecteren. Lichtgrijs geeft bruikbaar aan. Donkergrijs geeft
onbruikbaar aan.
Opmerking: Canadese gebruikers
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen.
Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese
Unie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het niet als huishoudelijk afval
mag worden verwijderd. Het verwijderen van afval van apparatuur is uw verantwoordelijkheid
en u dient dit af te geven bij een aangegeven inzamelpunt voor de recycling van afval van
elektrische en elektronische apparatuur. Door het afzonderlijk verzamelen en recyclen van
afval van apparatuur op het ogenblik van het weggooien, draagt u bij tot het behoud van de
natuurlijke bronnen en bent u zeker dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die
de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats
waar u het afvalmateriaal kunt afgeven voor het recyclen, kunt u contact opnemen met uw
lokaal stadsbestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
Nederlands
SPECIFICATIE
Lcd-paneel
Aandrijfsysteem TFT lcd-kleurenscherm
Grootte 27"W (69cm)
Pixelgrootte 0.3114mm(H) x 0.3114mm(V)
Helderheid 250cd/m
2
(standaard)
Contrast 100,000,000:1Max. (ACM)
Kijkhoek 178° (H) 178° (V) (CR10)(standaard)
Reactietijd 4ms (GTG, standaard)
Type beeldscherm Schakelen op vliegtuig
Video R,G, B analoge interface
Horizontale frequentie 30~80KHz
Verticale frequentie 55~75Hz
Kleuren 16.7M kleuren
Dot Clock 170MHz
Maximale resolutie 1920x1080 @75Hz
Plug en play VESA DDCCI/DDC2B
 A+
*Jaarlijks energieverbruik 24 (kWh) (voor een HDMI-model)
Energieverbruik
@200cd/m
2
Aan 16.17W(standaard)
Slaapmodus 0.42W(standaard)
Uit 0.37W(standaard)
Ingangsconnector
D-Sub
HDMI (alleen HDMI-model)
DP (alleen DP-model)
USB-hub / USB 3.0 x 4 (alleen USB-hubmodel)
Ingang videosignaal
Analoog: 0,7Vp-p (standaard), 75 OHM, positief
DP (alleen DP-model)
HDMI-signaal (alleen HDMI-model)
Luidspreker 2W x 2
Audio
Audio-input (enkel model met audio-input)
Audio-output (enkel model met audio-output)
Maximaal schermformaat
Horizontaal:598mm
Verticaal:336mm
Voedingsbron 100-240V~, 50/60Hz
Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C
Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 85%
Afmetingen 614 (B) x 407~520(H) x 207 (D)mm
Gewicht 10.17kg (netto)

Kantelen: -5° tot +25°
Draaien: -45° tot +45°
Hoogteafstelling: 120 mm
Draaien: ja
Afneembaar voetstuk: ja
Externe bedieningselementen Functie
Helderheid
Contrast
Zwartversterking
Blauw licht
ACM
Super scherpte

H. positie
V. positie
Fase
Klok
Gamma
Kleurtemp.
Modi
sRGB-modus
Modus Grijswaarden
6-as tint
6-as Verzadigen
Volume
Dempen
Overdrive
Instelbaar synchroniseren
Vernieuwingsfrequentie num
Taal
Time-out OSD
Transparantie
OSD vergrendelen
Ingang
Automatische bron
Breedbeeldmodus
Sneltoets-toewijzingen
DDC/CI
HDMI zwartniveau
Snelstartmodus
USB opladen bij uitschakelen
Opnieuw instellen


*Jaarlijks energieverbruik wordt berekend op basis van standaard stroomverbruik 4 uur per dag, 365 dagen per jaar
Conformiteitverklaring
Wij,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
En,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product: LCD-monitor
Handelsnaam:
Modelnummer:
SKU-nummer:
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg)
Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven
beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande
Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werd
en toegepast:
EMC-richtlijn: 2014/30/EU
EN 55032:2012/AC:2013 Klasse B
EN 61000-3-2:2014 Klasse D
EN 61000-3-3:2013
LVD-richtlijn: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS-richtlijn: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP-richtlijn: 2009/125/EG
Verordening (EG) nr. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager Date
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Nov.10,2017
Acer
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
B277
B277 XXXXXX

Documenttranscriptie

Snelstartgids Acer LCD-monitor Lees aandachtig de volgende instructies. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Het scherm van de LCD-monitor reinigen: • Schakel de LCD-monitor uit en koppel de voedingskabel los. • Spuit een niet-oplossend reinigingsmiddel op een doek en maak het scherm voorzichtig schoon. Plaats de LCD-monitor niet in de buurt van een venster. Als de monitor wordt blootgesteld aan regen, vocht of zonlicht, kan dit het apparaat ernstig beschadigen. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm. Overmatige druk kan permanente schade aan het scherm veroorzaken. Verwijder het deksel niet of probeer het apparaat niet zelf te repareren. Laat onderhoud en reparatie over aan bevoegde technici. Bewaar de LCD-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20º tot 60ºC (-4º tot 140ºF). Als u de LCD-monitor buiten dit bereik opslaat, kan dit permanente schade veroorzaken. Koppel uw monitor onmiddellijk los en neem contact op met een bevoegde technicus als een van de volgende omstandigheden optreedt: • De signaalkabel tussen de monitor en de pc is gerafeld of beschadigd. • Er is vloeistof op de LCD-monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen. • De LCD-monitor of de behuizing is beschadigd. De monitor aan de voet bevestigen 1. 2. 3. 4. Haal de monitor uit de verpakking. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen) Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen) Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen) Uw monitor aansluiten op een computer 1. 2. 3. 4. 5. 6. Schakel de computer uit en koppel de voedingskabel van de computer los. Collegare il cavo del segnale all'ingresso DP (opzionale) e/o HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) del monitor, e all'uscita DP (opzionale) e/o HDMI (opzionale) e/o VGA (opzionale) della scheda grafica sul computer. Quindi stringere le viti sul connettore del cavo del segnale. De USB-kabel (optioneel) aansluiten Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort voor snel opladen. Sluit de USB 3.0-kabel aan op de poort. Optioneel: Sluit de audio-ingang (AUDIO IN) van de LCDmonitor en de lijnuitgang van de computer aan met de audiokabel. Stop de voedingskabel van de monitor in de voedingsaansluiting op de achterkant van de monitor. Stop de voedingskabels van uw computer en monitor in een dichtbijgelegen stopcontact. VGA USB VGA USB Opmerking: Audio-output is alleen voor het audio-outputmodel. Bekijk de gebruikershandleiding voor meer instructies. VESA Adaptive SYNC (HDMI/DP): Hiermee kan een ondersteunde grafische VESA Adaptive SYNC-bron de vernieuwingsfrequentie van het display dynamisch aanpassen op basis van de standaard inhoudsframesnelheden voor energiezuinige, nagenoeg schokvrije update van display met lage latentie. Nederlands Belangrijke veiligheidsinstructies Nederlands 1 2 3 4 5 Externe bedieningselementen 1 Voedingsknop 2 Functietoets / 3 Functietoets / 4 Functietoets /X 5 Functietoets / Schakelt de monitor in/uit. Blauw geeft aan dat de monitor is ingeschakeld. Oranje geeft aan dat het apparaat in de modus standby/energiebesparing is. a. Druk hierop om de hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om de sneltoets1-functie in te voeren. b. Wanneer het Functiemenu actief is, drukt u op deze toets om de basisinformatie voor uw monitor en de huidige invoer weer te geven of om de aangepaste kleurinstellingen opnieuw in te stellen naar de standaardinstellingen. a. Druk hierop om de hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om de sneltoets2-functie in te voeren. b. Wanneer het Functiemenu actief is, drukt u op deze knop om de scenariomodus of spelmodus te selecteren. a. Indrukken om de Hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om naar de functie Invoerselectie te gaan. b. Wanneer het Functiemenu actief is, sluit u met deze knop het OSD. a. Indrukken om de Hoofdpagina weer te geven. Druk opnieuw om de volgende functie in het menu Functie te openen. b. De enkele schakelknop op de achterkant van de schermrand werkt als een joystick. Om de aanwijzer te verplaatsen, schuift u de knop in vier richtingen. Druk op de knop om de gewenste optie te selecteren. Lichtgrijs geeft bruikbaar aan. Donkergrijs geeft onbruikbaar aan. Opmerking: Canadese gebruikers CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Om schade aan de monitor te voorkomen dient u die niet aan de basis op te tillen. Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het niet als huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Het verwijderen van afval van apparatuur is uw verantwoordelijkheid en u dient dit af te geven bij een aangegeven inzamelpunt voor de recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur. Door het afzonderlijk verzamelen en recyclen van afval van apparatuur op het ogenblik van het weggooien, draagt u bij tot het behoud van de natuurlijke bronnen en bent u zeker dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u het afvalmateriaal kunt afgeven voor het recyclen, kunt u contact opnemen met uw lokaal stadsbestuur, het afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. SPECIFICATIE TFT lcd-kleurenscherm Grootte 27"W (69cm) Pixelgrootte 0.3114mm(H) x 0.3114mm(V) Helderheid 250cd/m2(standaard) Contrast 100,000,000:1Max. (ACM) Kijkhoek 178° (H) 178° (V) (CR≥10)(standaard) Reactietijd 4ms (GTG, standaard) Type beeldscherm Schakelen op vliegtuig Video R,G, B analoge interface Horizontale frequentie 30~80KHz Verticale frequentie 55~75Hz Kleuren 16.7M kleuren Dot Clock 170MHz Maximale resolutie 1920x1080 @75Hz Plug en play VESA DDCCI/DDC2B Energie-efficiëntieklasse A+ *Jaarlijks energieverbruik Energieverbruik @200cd/m2 24 (kWh) (voor een HDMI-model) Aan 16.17W(standaard) Slaapmodus 0.42W(standaard) Uit 0.37W(standaard) Ingangsconnector D-Sub HDMI (alleen HDMI-model) DP (alleen DP-model) USB-hub / USB 3.0 x 4 (alleen USB-hubmodel) Ingang videosignaal Analoog: 0,7Vp-p (standaard), 75 OHM, positief DP (alleen DP-model) HDMI-signaal (alleen HDMI-model) Luidspreker 2W x 2 Audio Audio-input (enkel model met audio-input) Audio-output (enkel model met audio-output) Maximaal schermformaat Horizontaal:598mm Verticaal:336mm Voedingsbron 100-240V~, 50/60Hz Omgevingsomstandigheden Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 35°C Opslagtemperatuur: -20°C tot 60°C Bedrijfsvochtigheid: 10% tot 85% Afmetingen 614 (B) x 407~520(H) x 207 (D)mm Gewicht 10.17kg (netto) Specificaties mechanisme Kantelen: -5° tot +25° Draaien: -45° tot +45° Hoogteafstelling: 120 mm Draaien: ja Afneembaar voetstuk: ja Externe bedieningselementen Functie Helderheid Contrast Zwartversterking Blauw licht ACM Super scherpte Autoconfiguratie H. positie V. positie Fase Klok Gamma Kleurtemp. Modi sRGB-modus Modus Grijswaarden 6-as tint 6-as Verzadigen Volume Dempen Overdrive Instelbaar synchroniseren Vernieuwingsfrequentie num Taal Time-out OSD Transparantie OSD vergrendelen Ingang Automatische bron Breedbeeldmodus Sneltoets-toewijzingen DDC/CI HDMI zwartniveau Snelstartmodus USB opladen bij uitschakelen Opnieuw instellen * Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer. *Jaarlijks energieverbruik wordt berekend op basis van standaard stroomverbruik 4 uur per dag, 365 dagen per jaar Nederlands Lcd-paneel Aandrijfsysteem Acer Incorporated 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi New Taipei City 221, Taiwan Conformiteitverklaring Wij, Acer Incorporated 8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan En, Acer Italy s.r.l. Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913 www.acer.it Product: Handelsnaam: Modelnummer: SKU-nummer: LCD-monitor Acer B277 B277 XXXXXX (“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, of leeg) Wij, Acer Incorporated, verklaren hierbij onder exclusieve verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product voldoet aan de relevante wetten op harmonisering in de Unie zoals in de onderstaande Richtlijn en dat de geharmoniseerde normen en/of andere relevante standaarden werden toegepast: EMC-richtlijn: 2014/30/EU EN 55032:2012/AC:2013 Klasse B EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 Klasse D EN 61000-3-3:2013 LVD-richtlijn: 2014/35/EU EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 RoHS-richtlijn: 2011/65/EU EN 50581:2012 ErP-richtlijn: 2009/125/EG Verordening (EG) nr. 1275/ 2008; EN 50564:2011 Jaar om de CE-markering te beginnen aanbrengen: 2017. _______________________________ RU Jan / Sr. Manager Acer Incorporated (Taipei, Taiwan) Nov.10,2017 Date
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144

Acer B277 Snelstartgids

Categorie
Tv's
Type
Snelstartgids