Acer KA270HK Snelstartgids

Categorie
Tv's
Type
Snelstartgids
Nederlands
Snelstartgids Acer lcd-monitor (QSG)
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees de volgende instructies aandachtig door.
1. Lcd-monitor reinigen: Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie.
Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Spuit een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig.
SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING.
GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING.
Acer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op
alcoholbasis.
2. Plaats de lcd-monitor niet vlak bij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade
veroorzaken.
3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm.
4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een
erkend monteur worden uitgevoerd.
5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor
buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben.
6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende
omstandigheden zich voordoet:
Monitor-naar-pc-signaalkabel is gerafeld of beschadigd.
Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen.
De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd.
De monitor aan de voet bevestigen
1. Haal de monitor uit de verpakking.
2. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen)
3. Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen)
4. Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt.
(voor bepaalde modellen)
Uw monitor aansluiten op een computer
1. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het
stopcontact.
2. 2-1 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI/MHL-model)
a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
b. Sluit de HDMI/MHL-kabel aan op de computer.
2-2 Digitale kabel aansluiten
a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
b. Sluit het ene uiteinde van de 24-pins DVI-kabel aan op de
achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan
op de computer.
2-3 DP-kabel aansluiten (alleen DP/Mini-DP-model)
a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld.
b. Sluit de DP/Mini-DP-kabel aan op de computer.
3. Sluit de audiokabel aan. (Alleen audio-model) (optioneel)
4. Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan
de achterkant van de monitor.
5. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een
stopcontact in de buurt.
Knoppen op de behuizing
Nr. Pictogram Item Beschrijving
1, 2
Aan-uitknop/
-indicator
Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan.
Oranje betekent stand-by/energiebesparende
stand.
3 Input Signaalknop Druk hierop om tussen signalen te schakelen.
4 Volumeknop Druk hierop om de volumeregeling te activeren.
5 OSD-functies
Druk in om de OSD weer te geven. Druk
nogmaals in om een selectie te maken in de
OSD.
6
Sneltoets
Picture-in-
Picture/
afsluiten
Als de OSD actief is, drukt u erop om de OSD
af te sluiten. Als de OSD inactief is, drukt u
op de sneltoets PIP om de functie Picture-in-
Picture te activeren.
7
Empowering-
knop
Druk op de Empowering-knop om de Acer
eColor Management-OSD te openen en
toegang te krijgen tot de scenariomodi.
POWER
AUDIO IN
DVI-D IN
HDMI (MHL) DP
MIni DP
DP
Mini DP
HDMI(MHL)
DVI
1234567
Nederlands
Wetgeving en veiligheidsvoorschriften
Kennisgeving FCC
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-
voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie
in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen. Indien het
niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing veroorzaken aan
radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke
interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen,
kan de gebruiker op de volgende manieren proberen de storing te verhelpen:
Draai of verplaats de ontvangstantenne.
Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.
Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
CE-verklaring van conformiteit
Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze lcd-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMC-
richtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.
Kennisgeving:
Om schade aan de monitor te voorkomen dient u deze niet aan de voet op te tillen.
Kennisgeving: Afgeschermde kabels
Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMC-
voorschriften.
Kennisgeving: Randapparatuur
Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de klasse B-limieten,
kan worden aangesloten op deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met
radio- en tv-ontvangst.
Waarschuwing
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht
van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt.
Gebruiksomstandigheden
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit
apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren,
inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Kennisgeving: Canadese gebruikers
Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de
Europese Unie
Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het
overige huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe
aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden
inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert
dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het
milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij
de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product
hebt gekocht.
Nederlands
SPECIFICATIE
Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer.
*Jaarlijks energieverbruik wordt berekend op basis van een standaardstroomverbruik, 4 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Lcd-paneel
Aandrijfsysteem TFT lcd-kleurenscherm
Grootte 27”W (69 cm)
Pixelgrootte 0,155 mm (H) x 0,155 mm (V)
Helderheid
300 cd/m
2
(standaard)
Contrast 100000000:1 Max (ACM)
Kijkhoek 178° (H) 178° (V) (CR=10)
Reactietijd 4 ms (G-to-G)
Type beeldscherm In-Plane Switching
Video R, G, B analoge interface
Horizontale frequentie DVI: 31 - 90 kHz, HDMI, DP en MiniDP: 31 - 160 KHz
Verticale frequentie DVI: 24 - 76 Hz, HDMI, DP en MiniDP: 29 - 76 Hz
Kleuren 1,07B kleuren
Dot Clock DVI: 297 MHz, DP/HDMI: 594 MHz
Maximale resolutie 3840 x 2160 bij 60 Hz
Plug-and-play VESA DDCCI/DDC2B
Energie-efficiëntieklasse B
*Jaarlijks energieverbruik 51 (kWh) (voor een HDMI-model)
Energieverbruik
Aan 28 W (standaard)
Stand-by 0,35 W (standaard)
Uit 0,25 W (standaard)
Ingangsaansluiting
HDMI 19 pins (alleen HDMI-model)
MHL (alleen MHL-model)
DVI (Dual Link) 24-pins
DP (alleen DP-model)
Mini-DP (alleen Mini-DP-model)
Inkomend videosignaal
HDMI-signaal (alleen HDMI-model) (optioneel)
MHL (alleen MHL-model) (optioneel)
Digitaal signaal
DP (alleen DP-model) (optioneel)
Mini-DP (alleen Mini-DP-model) (optioneel)
Luidsprekers 2 W x 2 (alleen audiomodel) (optioneel)
Maximale schermgrootte
Horizontaal: 596,16 mm
Verticaal: 335,34 mm
Voedingsbron 100 - 240 V, 50/60 Hz
Milieuoverwegingen
Gebruikstemperatuur: 5 tot 35 °C
Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C
Vochtigheid bij gebruik: 10 tot 85%
Afmetingen 614 (B) x 465,3 (H) x 200 (D) mm
Gewicht 5,06 kg (netto)
Specificaties mechanisme
Kantelen: -5° tot +15°
Zwenken: Nee
Verstellen hoogte: Nee
Draaien: Nee
Afneembare voet: Ja
Knoppen op de behuizing
Schakelaars/knoppen
Aan-uitknop
Ingang
Volume
MENU/ENTER
PIP/Afsluiten
E(Empowering)-knop
Functies
Contrast
Helderheid
Scherpstelling (alleen analoog model)
Klok (alleen analoog model)
H. positie (alleen analoog model)
V. positie (alleen analoog model)
Superscherpte
6-as verzadigen
6-assige tint
Gamma
Kleurtemp.
sRGB
DP-formaat
Taal
Time-out OSD
Autom.configuratie (alleen analoog
model)
Breedbeeldmodus (Volledig/Aspect)
ACM Aan/Uit
Selectie ingangssignaal
DDC/CI Aan/Uit
Scherminformatie
Opn.instellen
Afsluiten
Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Documenttranscriptie

Snelstartgids Acer lcd-monitor (QSG) Lees de volgende instructies aandachtig door. 1. Lcd-monitor reinigen: Zorg ervoor dat uw monitor geschikt is voor de wisselstroom die beschikbaar is op uw locatie. • Schakel de lcd-monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact. • Spuit een oplosmiddelvrij reinigingsmiddel op een doek en reinig het scherm voorzichtig. • SPUIT OF GIET NOOIT VLOEISTOF DIRECT OP HET SCHERM OF DE BEHUIZING. • GEBRUIK NOOIT AMMONIA OF REINIGINGSMIDDELEN OP ALCOHOLBASIS OP HET LCD-SCHERM OF DE BEHUIZING. • Acer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van ammonia of reinigingsmiddelen op alcoholbasis. 2. Plaats de lcd-monitor niet vlak bij een raam. Blootstelling van de monitor aan regen, vocht of zonlicht kan ernstige schade veroorzaken. 3. Oefen geen druk uit op de lcd-monitor. Buitensporige druk kan leiden tot blijvende schade aan het scherm. 4. Verwijder de behuizing niet en probeer niet zelf het apparaat te repareren. Onderhoud van welke aard ook moet door een erkend monteur worden uitgevoerd. 5. Bewaar de lcd-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F). Het bewaren van de lcd-monitor buiten dit bereik kan blijvende schade tot gevolg hebben. 6. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een geautoriseerd monteur indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet: • Monitor-naar-pc-signaalkabel is gerafeld of beschadigd. • Gemorste vloeistoffen op de lcd-monitor of de monitor is blootgesteld aan regen. • De lcd-monitor of de behuizing is beschadigd. De monitor aan de voet bevestigen 1. 2. 3. 4. Haal de monitor uit de verpakking. Bevestig de monitor aan de voet. (voor bepaalde modellen) Draai rechtsom om te vergrendelen. Zorg dat de voet op de standaard is vergrendeld. (voor bepaalde modellen) Maak de voet aan de standaard vast door de schroef te draaien met behulp van het geïntegreerde lipje of een geschikte munt. (voor bepaalde modellen) Uw monitor aansluiten op een computer 1. 2. 3. 4. 5. Schakel uw monitor uit en trek de stekker van uw computer uit het stopcontact. 2-1 HDMI-kabel aansluiten (alleen HDMI/MHL-model) a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld. b. Sluit de HDMI/MHL-kabel aan op de computer. 2-2 Digitale kabel aansluiten a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld. b. Sluit het ene uiteinde van de 24-pins DVI-kabel aan op de achterkant van de monitor en sluit het andere uiteinde aan op de computer. 2-3 DP-kabel aansluiten (alleen DP/Mini-DP-model) a. Zorg dat de monitor en de computer zijn uitgeschakeld. b. Sluit de DP/Mini-DP-kabel aan op de computer. Sluit de audiokabel aan. (Alleen audio-model) (optioneel) Sluit de voedingskabel van de monitor aan op de voedingspoort aan de achterkant van de monitor. Steek de voedingskabels van de computer en de monitor in een stopcontact in de buurt. DP Mini DP HDMI(MHL) DVI POWER AUDIO IN DVI-D IN HDMI (MHL) MIni DP DP Knoppen op de behuizing Nr. Pictogram Item Beschrijving Signaalknop Zet de monitor aan/uit. Blauw betekent aan. Oranje betekent stand-by/energiebesparende stand. Druk hierop om tussen signalen te schakelen. 4 Volumeknop Druk hierop om de volumeregeling te activeren. 5 OSD-functies 6 Sneltoets Picture-inPicture/ afsluiten Aan-uitknop/ -indicator 1, 2 3 7 Input Empoweringknop Druk in om de OSD weer te geven. Druk nogmaals in om een selectie te maken in de OSD. Als de OSD actief is, drukt u erop om de OSD af te sluiten. Als de OSD inactief is, drukt u op de sneltoets PIP om de functie Picture-inPicture te activeren. Druk op de Empowering-knop om de Acer eColor Management-OSD te openen en toegang te krijgen tot de scenariomodi. 7 6 5 4 3 2 1 Nederlands Belangrijke veiligheidsinstructies Nederlands Wetgeving en veiligheidsvoorschriften Kennisgeving FCC Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen. Indien het niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, kan de gebruiker op de volgende manieren proberen de storing te verhelpen:  Draai of verplaats de ontvangstantenne.  Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.  Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waarop de ontvanger is aangesloten.  Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. CE-verklaring van conformiteit Hierbij verklaart Acer Inc. dat deze lcd-monitor voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EMCrichtlijn 2014/30/EU, laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en RoHS-richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten. Kennisgeving: Om schade aan de monitor te voorkomen dient u deze niet aan de voet op te tillen. Kennisgeving: Afgeschermde kabels Alle verbindingen met andere computers moeten worden gemaakt met afgeschermde kabels om te voldoen aan de EMCvoorschriften. Kennisgeving: Randapparatuur Alleen randapparatuur (input/output-apparaten, terminals, printers, enz.) gecertificeerd om te voldoen aan de klasse B-limieten, kan worden aangesloten op deze apparatuur. Werken met niet-gecertificeerde randapparatuur kan leiden tot interferentie met radio- en tv-ontvangst. Waarschuwing Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat het recht van de gebruiker om dit product te gebruiken, dat wordt toegekend door de Federal Communications Commission (FCC), vervalt. Gebruiksomstandigheden Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Kennisgeving: Canadese gebruikers Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het overige huisvuil. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur aan te bieden bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur helpt natuurlijke hulpbronnen te sparen en garandeert dat uw apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu. Meer informatie over waar u afgedankte apparatuur voor recycling kunt aanbieden kunt u opvragen bij de gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Lcd-paneel Aandrijfsysteem TFT lcd-kleurenscherm Grootte 27”W (69 cm) Pixelgrootte 0,155 mm (H) x 0,155 mm (V) Helderheid 300 cd/m2 (standaard) Contrast 100000000:1 Max (ACM) Kijkhoek 178° (H) 178° (V) (CR=10) Reactietijd 4 ms (G-to-G) Type beeldscherm In-Plane Switching Video R, G, B analoge interface Horizontale frequentie DVI: 31 - 90 kHz, HDMI, DP en MiniDP: 31 - 160 KHz Verticale frequentie DVI: 24 - 76 Hz, HDMI, DP en MiniDP: 29 - 76 Hz Kleuren 1,07B kleuren Dot Clock DVI: 297 MHz, DP/HDMI: 594 MHz Maximale resolutie 3840 x 2160 bij 60 Hz Plug-and-play VESA DDCCI/DDC2B Energie-efficiëntieklasse B *Jaarlijks energieverbruik Energieverbruik Nederlands SPECIFICATIE 51 (kWh) (voor een HDMI-model) Aan 28 W (standaard) Stand-by 0,35 W (standaard) Uit 0,25 W (standaard) Ingangsaansluiting HDMI 19 pins (alleen HDMI-model) MHL (alleen MHL-model) DVI (Dual Link) 24-pins DP (alleen DP-model) Mini-DP (alleen Mini-DP-model) Inkomend videosignaal HDMI-signaal (alleen HDMI-model) (optioneel) MHL (alleen MHL-model) (optioneel) Digitaal signaal DP (alleen DP-model) (optioneel) Mini-DP (alleen Mini-DP-model) (optioneel) Luidsprekers 2 W x 2 (alleen audiomodel) (optioneel) Maximale schermgrootte Horizontaal: 596,16 mm Verticaal: 335,34 mm Voedingsbron 100 - 240 V, 50/60 Hz Milieuoverwegingen Gebruikstemperatuur: 5 tot 35 °C Opslagtemperatuur: -20 tot 60 °C Vochtigheid bij gebruik: 10 tot 85% Afmetingen 614 (B) x 465,3 (H) x 200 (D) mm Gewicht 5,06 kg (netto) Specificaties mechanisme Kantelen: -5° tot +15° Zwenken: Nee Verstellen hoogte: Nee Draaien: Nee Afneembare voet: Ja Schakelaars/knoppen Aan-uitknop Ingang Volume MENU/ENTER PIP/Afsluiten E(Empowering)-knop Functies Contrast Helderheid Scherpstelling (alleen analoog model) Klok (alleen analoog model) H. positie (alleen analoog model) V. positie (alleen analoog model) Superscherpte 6-as verzadigen 6-assige tint Gamma Kleurtemp. sRGB DP-formaat Taal Time-out OSD Autom.configuratie (alleen analoog model) Breedbeeldmodus (Volledig/Aspect) ACM Aan/Uit Selectie ingangssignaal DDC/CI Aan/Uit Scherminformatie Opn.instellen Afsluiten Knoppen op de behuizing Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Acer-product op de officiële ondersteuningswebsite van Acer. *Jaarlijks energieverbruik wordt berekend op basis van een standaardstroomverbruik, 4 uur per dag, 365 dagen per jaar.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Acer KA270HK Snelstartgids

Categorie
Tv's
Type
Snelstartgids