Fellowes Helios 30 de handleiding

Categorie
Thermische bindmachines
Type
de handleiding
Ofce Thermal Binder
Helios 30
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
OVERZICHT
Voor het binden;
- steek de stekker van het apparaat in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.
- om een elektrische schok te voorkomen dient het apparaat niet in de buurt van water gebruikt te worden. Ook mag er geen
water op het apparaat, het snoer of stopcontact komen.
Prestaties
Invoerbreedte 310 mm
Bindvermogen (max.) 30 mm / 300 pagina's (80 gsm)
Gemiddelde opwarmtijd 4 minuten
Afkoeltijd 30 - 60 minuten
Bindcycli 1-10 cycli / 1-2 minuten
Indicatie "Gereed" Licht & signalen
LED interface Ja
Thermische beveiliging Ja
Energiebesparing / Aut. uitschakeling Ja (30 min.)
Meervoudige documenten binden Ja
Technische gegevens
Voltage / Frequentie /
Stroomsterkte (Amp) 220-240V AC, 50/60Hz, 2.7A
Wattage 600 Watt
Afmetingen (HxBxD) 530 x 230 x 100 mm
Netto gewicht 2,6 kg
Bindvermogen
Het maximale aantal pagina's voor enkele of meervoudige
documenten is tot maximaal ca. 300 pagina's.
Bijv.: 1 x 300 pagina's = max. 300
5 x 60 pagina's = max. 300
10 x 15 pagina's= max. 150
CONTROLEER of het apparaat op een stabiele ondergrond
staat.
CONTROLEER de werking m.b.v. blanco papier en stel het
appraat vóór het gebruik in.
CONTROLEER vóór het binden of alle nietjes en andere
metalen voorwerpen werden verwijderd.
CONTROLEER of het apparaat niet in de buurt van warmte-
bronnen of water staat.
CONTROLEER of het apparaat na elk gebruik wordt uitge-
schakeld.
CONTROLEER of de stekker uit het stopcontact werd gehaald
als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden
gebruikt.
CONTROLEER of de juiste bindomslagen voor de daarvoor
geschikte instellingen worden gebruikt.
CONTROLEER dat tijdens het gebruik van het apparaat geen
huisdieren in de omgeving aanwezig zijn.
NOOIT het snoer in contact met hete oppervlakken laten
komen.
NOOIT het snoer uit kasten of van planken laten hangen.
NOOIT het apparaat gebruiken als het snoer beschadigd is.
NOOIT proberen om het apparraat open te maken of het op
een andere manier te repareren.
NOOIT de beschreven prestaties van het apparaat overschrij-
den.
NOOIT kinderen toestemming geven het apparaat zonder
toezicht van volwassenen te gebruiken.
NOOIT scherpe of metalen voorwerpen inbinden (bijv.: nietjes,
paperclips).
NOOIT hittegevoelige documenten binden (bijv.: toegangsbe-
wijzen, echoscopieën, enz.).
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
24
Lees deze instructies vóór het gebruik goed door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
LET OP:
Neem de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen.
De buitenkant van het apparaat kan met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik geen oplosmiddelen of ontvlambare middelen
om het apparaat te reinigen.
OPSLAG & REINIGING
NEDERLANDS
NL
NOOIT tijdens het inbinden de thermische plaat
aanraken - deze is erg heet.
‘System-Check’-functie
Indien ingeschakeld, voert het apparaat een
systeemcontrole of ‘System-Check’ uit. De LED's op
het bedieningspaneel lichten ter controle van de
functies achtereenvolgens op.
‘Heat-Shield’-functie
De documentklem functioneert als een thermische
beveiliging of ‘Heat Shield’, om te voorkomen dat
de mensen die het apparaat bedienen, per ongeluk
de thermische plaat aanraken.
Auto-Off’-functie
Als het apparaat gedurende 30 minuten niet
werd gebruikt zal de automatische uitschakeling
of ‘Auto-Off’-functie het apparaat in de stand-by
modus instellen. De LED ’Power-On’ (inschakelen)
zal in de kleuren rood en groen knipperen. Druk
op de knop ‘Power-On’ om het apparaat in te
schakelen.
• Zorg dat het document altijd in het juiste formaat
bindomslag wordt gebonden.
• Voor betere resultaten kunt u overwegen om
blanco pagina's toe te voegen om de thermische
capaciteit volledig te benutten.
• Test altijd eerst met een soortgelijk formaat en
dikte van de thermische bindomslagen, voordat het
uiteindelijke inbinden wordt uitgevoerd.
• Om tijdens het bindproces de juiste documentin-
voer met de documentaanleg te garanderen, heeft
Helios een schuin geplaatst thermisch mechanisme.
• Voor de beste resultaten, zie de orginele Fel-
lowes® producten.
• Thermische bindomslagen werken het best met
dunne papiersoorten, zonder coating. Om bevredi-
gende resultaten te krijgen, dient bij het gebruik
van dik papier, voorzien van een coating, extra
aandacht aan het binden gegeven te worden.
• Als de papieren niet volledig aan de omslag wer-
den vastgelijmd, kan voor een verbeterd resultaat
het document nogmaals worden gebonden.
• Controleer of de pagina's netjes uitgelijnd zijn en
de gelijmde rug van de thermische omslag raken.
Dit kan worden gerealiseerd door het geordende
document in de omslag op een vlak oppervlak te
schikken. Dit kan zowel vóór als na het bindproces
plaatsvinden.
A Aan/Uit schakelaar (achterzijde) I Klepvergrendeling (2)
B 'Power-On'-knop & LED J Invoergeleider
C Binddikte geleider K Documentsteun
D Timerselectie (verhogen) L Verlichte gebruikersinterface
E Timerselectie (verlagen) M Koelventilatoren
F 'Select / OK'-knop N Documentklem (binden)
G Dikte-instelling / timerselectie O Koelrek
H Deksel
BEDIENINGSELEMENTEN - BINDMACHINE
FUNCTIES & TIPS
25
Schakel het apparaat in (knop aan de achterzijde)
De LED ’Power-On’ zal rood oplichten. Druk op het
bedieningspaneel op de knop ‘Power-On’ om het
apparaat in te schakelen. Het apparaat start met het
opwarmen, de rode LED knippert. Als het apparaat
gereed is, zal het een geluid geven (3x) en zal de LED
in de kleur groen oplichten.
Maak de documenten gereed door de pagina's in de
thermische omslag te steken. Voor de beste resultaten
dienen niet te veel noch te weinig pagina's in de omslag
geplaatst te worden. Gebruik het schema voor de bind-
dikte als richtlijn. De richtlijn is op breedtes van 6 mm
afgestemd. Helios 30 accepteert enkele of meervoudige
documenten tot een maximale totale dikte van 30 mm
(ca. 300 pagina's / 80 gsm).
De geselecteerde bindcyclus wordt door een blauwe LED
weergegeven. Gebruik indien gewenst de knoppen van
de timerselectie om de dikte hoger of lager in te stellen.
De schaal heeft 10 instellingen. Bijv. documentdikte 6
mm = instelling 1 (tot 60 pagina's), documentdikte 30
mm = instelling 10 (tot 300 pagina's).
Trek de documentklem open (Heat-Shield of thermische
beveiligingsfunctie) en plaats de documenten in de
invoergeleider. Controleer of de rug van de omslag het
thermische element raakt.
Druk op de knop ‘Select / OK’ om de bindcyclus te
starten. Het blauwe LED gaat knipperen en aftellen, in
volgorde. Als het apparaat gereed is, wordt een signaal
(3x) gegeven. De blauwe LED dooft.
Het apparaat heeft een integrale afkoellade. De lade
kan aan de achterzijde van het apparaat worden
uitgetrokken, voor grotere documenten kan de lade ook
omhoog worden uitgetrokken.
Als de bindcyclus gereed is, dienen de documenten ter
afkoeling direct uitgenomen en in de afkoellade of op
een vlak oppervlak gelegd te worden. Het document
kan indien gewenst, ook tijdens de cyclus uit het ap-
paraat worden genomen. Wees echter voorzichtig, de
lijm kan heet en gesmolten zijn.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
HET BINDEN
26
Laat onze experts u helpen bij het vinden van een oplossing.
Klantenservice...
www.fellowes.com
Neem voordat u contact opneemt met de winkel waar u het
apparaat hebt gekocht, altijd eerst contact op met Fellowes. Zie
de achterzijde voor adresgegevens.
HULP NODIG?
Controleer of het apparaat op een stabiele ondergrond
staat. Controleer of er voldoende vrije ruimte rondom
het apparaat is om een veilige werking te kunnen
garanderen
Steek het snoer in de stroomingang (aan de achterzijde
van het apparaat).
Steek de stekker van het apparaat in een gemakkelijk
toegankelijk stopcontact. Schakel de stroomtoevoer in.
Open de klep en til deze op door de veiligheidsklem-
metjes aan de voorkant van de klep te ontgrendelen.
1.
2.
3.
4.
VÓÓR HET BINDEN
12.
Fellowes garandeert gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke gebruiker dat alle onderdelen van de
laminator vrij zijn van materiaaldefecten en fabricagefouten. Indien enig onderdeel tijdens de garantieperiode toch defect blijken te
zijn, dan bestaat uw enige en uitsluitende genoegdoening uit reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit ter beoordeling
van en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in het geval van misbruik, onoordeelkundig gebruik of niet-
geautoriseerde reparatie. Enige geïmpliceerde garantie, inclusief die van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is
hierbij beperkt tot de duur van de bovengenoemde garantieperiode. Fellowes wijst expliciet alle aansprakelijk in het kader van enige
gevolgschade af, die aan dit product te wijten zou kunnen zijn. Deze garantie verschaft u bepaalde juridische rechten. U hebt mogelijk
andere juridische rechten, die van deze garantie afwijken. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie gelden wereldwijd,
behalve wanneer op basis van plaatselijke wetgeving andere beperkingen, restricties of voorwaarden van kracht zijn. Voor meer
informatie, of om garantie te verkrijgen onder de voorwaarden van deze garantie, kunt u contact opnemen met Fellowes, of met uw
plaatselijke dealer.
WERELDWIJDE GARANTIE
Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Fellowes product. Ga naar www.fellowes.com/register om uw product te registreren en
om gebruik te kunnen maken van de voordelen van ons productnieuws, terugkoppeling en aanbiedingen. Op het productidentificatie-
plaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat treft u de productgegevens aan.
PRODUCTREGISTRATIE
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Geen ‘rode’ LED-weergave op de knop
'Power-On'
Het apparaat is niet ingeschakeld.
Het apparaat aan de achterzijde,
via de knop naast de stekker op het
apparaat, inschakelen en de stekker in
het stopcontact steken.
Na geruimte tijd geen ‘groen’ licht dat het
apparaat gereed is
Het apparaat staat in een warme of vochtige
ruimte
Verplaats het apparaat naar een
koelere en drogere ruimte
Losse en niet verlijmde pagina's
Mogelijk is de omslag te dik voor het binden
Herhaal de procedure en controleer of
de pagina's met de verlijmde rug con-
tact maken door de pagina's zachtjes
op een vlak oppervlak te schikken.
De timerinstelling is mogelijk onjuist.
Controleer of de timerinstelling correct
is en herhaal de procedure
Losse en verlijmde pagina's
De omslag is te smal voor het aantal pagina's
Controleer of het aantal pagina's
geschikt is voor de omslagbreedte
Indien noodzakelijk, selecteer een
bredere rug
Verlengde verhittingscyclus
Controleer of de timerinstelling correct
is Zorg dat het document direct na het
binden wordt uitgenomen
De timerinstelling is mogelijk onjuist.
Documenten blijven na het afronden van de
cyclus op de thermische plaat achter
PROBLEEMOPLOSSING
W.E.E.E.
Dit product is geclassificeerd als Elektrisch en Elektronisch apparatuur. Als de tijd komt dat u dit product niet
meer wilt gebruiken, zorg dan dat u het product afdankt volgens de Europese richtlijn WEEE ofwel AEEA
Afgedankte Elektrisch en Elektronisch Apparatuur en volgens de plaatselijke wetgeving die aan deze richtlijn
is gerelateerd.
Voor meer informatie over de WEEE richtlijn, ga naar www.fellowesinternational.com/WEEE
27

Documenttranscriptie

Office Thermal Binder Helios 30 TM GB Please read these instructions before use. F Lire ces instructions avant utilisation. E Lea estas instrucciones antes del usarlo. D Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen. I NL S RU Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją. Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с содержанием данной инструкции. GR Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση. TR Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen. manuale di istruzioni. CZ Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny. Dese instructies voor gebruik lezen. SK Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny. Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten. DK Læs venligst denne vejledning før anvendelse. FIN Lue nämä ohjeet ennen käyttöä. N PL Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk. H P Kérjük, hogy használat elött olvassa el az utasításokat. Leia estas instruções antes da utilização. NEDERLANDS NL OVERZICHT Prestaties Invoerbreedte 310 mm Bindvermogen (max.) 30 mm / 300 pagina's (80 gsm) Gemiddelde opwarmtijd 4 minuten Afkoeltijd 30 - 60 minuten Bindcycli 1-10 cycli / 1-2 minuten Indicatie "Gereed" Licht & signalen LED interface Ja Thermische beveiliging Ja Energiebesparing / Aut. uitschakeling Ja (30 min.) Meervoudige documenten binden Ja Technische gegevens Voltage / Frequentie / Stroomsterkte (Amp) 220-240V AC, 50/60Hz, 2.7A Wattage 600 Watt Afmetingen (HxBxD) 530 x 230 x 100 mm Netto gewicht 2,6 kg Bindvermogen Het maximale aantal pagina's voor enkele of meervoudige documenten is tot maximaal ca. 300 pagina's. Bijv.: 1 x 300 pagina's = max. 300 5 x 60 pagina's = max. 300 10 x 15 pagina's= max. 150 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LET OP: Lees deze instructies vóór het gebruik goed door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Voor het binden; - steek de stekker van het apparaat in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. - om een elektrische schok te voorkomen dient het apparaat niet in de buurt van water gebruikt te worden. Ook mag er geen water op het apparaat, het snoer of stopcontact komen. NOOIT het snoer in contact met hete oppervlakken laten CONTROLEER of het apparaat op een stabiele ondergrond komen. staat. NOOIT het snoer uit kasten of van planken laten hangen. CONTROLEER de werking m.b.v. blanco papier en stel het appraat vóór het gebruik in. NOOIT het apparaat gebruiken als het snoer beschadigd is. CONTROLEER vóór het binden of alle nietjes en andere NOOIT proberen om het apparraat open te maken of het op metalen voorwerpen werden verwijderd. een andere manier te repareren. CONTROLEER of het apparaat niet in de buurt van warmteNOOIT de beschreven prestaties van het apparaat overschrijbronnen of water staat. den. CONTROLEER of het apparaat na elk gebruik wordt uitgeNOOIT kinderen toestemming geven het apparaat zonder schakeld. toezicht van volwassenen te gebruiken. CONTROLEER of de stekker uit het stopcontact werd gehaald NOOIT scherpe of metalen voorwerpen inbinden (bijv.: nietjes, als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden paperclips). gebruikt. NOOIT hittegevoelige documenten binden (bijv.: toegangsbeCONTROLEER of de juiste bindomslagen voor de daarvoor wijzen, echoscopieën, enz.). geschikte instellingen worden gebruikt. NOOIT tijdens het inbinden de thermische plaat CONTROLEER dat tijdens het gebruik van het apparaat geen aanraken - deze is erg heet. huisdieren in de omgeving aanwezig zijn. OPSLAG & REINIGING Neem de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen. De buitenkant van het apparaat kan met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik geen oplosmiddelen of ontvlambare middelen om het apparaat te reinigen. 24 BEDIENINGSELEMENTEN - BINDMACHINE A Aan/Uit schakelaar (achterzijde) I Klepvergrendeling (2) B 'Power-On'-knop & LED J Invoergeleider C Binddikte geleider K Documentsteun D Timerselectie (verhogen) L Verlichte gebruikersinterface E Timerselectie (verlagen) M Koelventilatoren F 'Select / OK'-knop N Documentklem (binden) G Dikte-instelling / timerselectie O Koelrek H Deksel FUNCTIES & TIPS ‘System-Check’-functie Indien ingeschakeld, voert het apparaat een systeemcontrole of ‘System-Check’ uit. De LED's op het bedieningspaneel lichten ter controle van de functies achtereenvolgens op. • ‘Heat-Shield’-functie De documentklem functioneert als een thermische beveiliging of ‘Heat Shield’, om te voorkomen dat de mensen die het apparaat bedienen, per ongeluk de thermische plaat aanraken. • ‘Auto-Off’-functie Als het apparaat gedurende 30 minuten niet werd gebruikt zal de automatische uitschakeling of ‘Auto-Off’-functie het apparaat in de stand-by modus instellen. De LED ’Power-On’ (inschakelen) zal in de kleuren rood en groen knipperen. Druk op de knop ‘Power-On’ om het apparaat in te schakelen. • • • • • • Zorg dat het document altijd in het juiste formaat bindomslag wordt gebonden. Voor betere resultaten kunt u overwegen om blanco pagina's toe te voegen om de thermische capaciteit volledig te benutten. Test altijd eerst met een soortgelijk formaat en dikte van de thermische bindomslagen, voordat het uiteindelijke inbinden wordt uitgevoerd. Om tijdens het bindproces de juiste documentinvoer met de documentaanleg te garanderen, heeft Helios een schuin geplaatst thermisch mechanisme. Voor de beste resultaten, zie de orginele Fellowes® producten. Thermische bindomslagen werken het best met dunne papiersoorten, zonder coating. Om bevredigende resultaten te krijgen, dient bij het gebruik van dik papier, voorzien van een coating, extra aandacht aan het binden gegeven te worden. Als de papieren niet volledig aan de omslag werden vastgelijmd, kan voor een verbeterd resultaat het document nogmaals worden gebonden. Controleer of de pagina's netjes uitgelijnd zijn en de gelijmde rug van de thermische omslag raken. Dit kan worden gerealiseerd door het geordende document in de omslag op een vlak oppervlak te schikken. Dit kan zowel vóór als na het bindproces plaatsvinden. 25 VÓÓR HET BINDEN 1. 2. Controleer of het apparaat op een stabiele ondergrond staat. Controleer of er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om een veilige werking te kunnen garanderen 3. 4. Steek de stekker van het apparaat in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Schakel de stroomtoevoer in. Open de klep en til deze op door de veiligheidsklemmetjes aan de voorkant van de klep te ontgrendelen. Steek het snoer in de stroomingang (aan de achterzijde van het apparaat). HET BINDEN 5. 6. 7. 8. Schakel het apparaat in (knop aan de achterzijde) De LED ’Power-On’ zal rood oplichten. Druk op het bedieningspaneel op de knop ‘Power-On’ om het apparaat in te schakelen. Het apparaat start met het opwarmen, de rode LED knippert. Als het apparaat gereed is, zal het een geluid geven (3x) en zal de LED in de kleur groen oplichten. Maak de documenten gereed door de pagina's in de thermische omslag te steken. Voor de beste resultaten dienen niet te veel noch te weinig pagina's in de omslag geplaatst te worden. Gebruik het schema voor de binddikte als richtlijn. De richtlijn is op breedtes van 6 mm afgestemd. Helios 30 accepteert enkele of meervoudige documenten tot een maximale totale dikte van 30 mm (ca. 300 pagina's / 80 gsm). De geselecteerde bindcyclus wordt door een blauwe LED weergegeven. Gebruik indien gewenst de knoppen van de timerselectie om de dikte hoger of lager in te stellen. De schaal heeft 10 instellingen. Bijv. documentdikte 6 mm = instelling 1 (tot 60 pagina's), documentdikte 30 mm = instelling 10 (tot 300 pagina's). 9. 10. 11. 12. Trek de documentklem open (Heat-Shield of thermische beveiligingsfunctie) en plaats de documenten in de invoergeleider. Controleer of de rug van de omslag het thermische element raakt. Druk op de knop ‘Select / OK’ om de bindcyclus te starten. Het blauwe LED gaat knipperen en aftellen, in volgorde. Als het apparaat gereed is, wordt een signaal (3x) gegeven. De blauwe LED dooft. Het apparaat heeft een integrale afkoellade. De lade kan aan de achterzijde van het apparaat worden uitgetrokken, voor grotere documenten kan de lade ook omhoog worden uitgetrokken. Als de bindcyclus gereed is, dienen de documenten ter afkoeling direct uitgenomen en in de afkoellade of op een vlak oppervlak gelegd te worden. Het document kan indien gewenst, ook tijdens de cyclus uit het apparaat worden genomen. Wees echter voorzichtig, de lijm kan heet en gesmolten zijn. HULP NODIG? Laat onze experts u helpen bij het vinden van een oplossing. Klantenservice... www.fellowes.com Neem voordat u contact opneemt met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht, altijd eerst contact op met Fellowes. Zie de achterzijde voor adresgegevens. 26 PROBLEEMOPLOSSING Probleem Geen ‘rode’ LED-weergave op de knop 'Power-On' Mogelijke oorzaak Oplossing Het apparaat is niet ingeschakeld. Het apparaat aan de achterzijde, via de knop naast de stekker op het apparaat, inschakelen en de stekker in het stopcontact steken. Na geruimte tijd geen ‘groen’ licht dat het Het apparaat staat in een warme of vochtige apparaat gereed is ruimte Verplaats het apparaat naar een koelere en drogere ruimte Mogelijk is de omslag te dik voor het binden Herhaal de procedure en controleer of de pagina's met de verlijmde rug contact maken door de pagina's zachtjes op een vlak oppervlak te schikken. De timerinstelling is mogelijk onjuist. Controleer of de timerinstelling correct is en herhaal de procedure Losse en niet verlijmde pagina's Controleer of het aantal pagina's geschikt is voor de omslagbreedte De omslag is te smal voor het aantal pagina's Indien noodzakelijk, selecteer een bredere rug Losse en verlijmde pagina's Verlengde verhittingscyclus De timerinstelling is mogelijk onjuist. Documenten blijven na het afronden van de cyclus op de thermische plaat achter Controleer of de timerinstelling correct is Zorg dat het document direct na het binden wordt uitgenomen WERELDWIJDE GARANTIE Fellowes garandeert gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke gebruiker dat alle onderdelen van de laminator vrij zijn van materiaaldefecten en fabricagefouten. Indien enig onderdeel tijdens de garantieperiode toch defect blijken te zijn, dan bestaat uw enige en uitsluitende genoegdoening uit reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, dit ter beoordeling van en op kosten van Fellowes. Deze garantie is niet van toepassing in het geval van misbruik, onoordeelkundig gebruik of nietgeautoriseerde reparatie. Enige geïmpliceerde garantie, inclusief die van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is hierbij beperkt tot de duur van de bovengenoemde garantieperiode. Fellowes wijst expliciet alle aansprakelijk in het kader van enige gevolgschade af, die aan dit product te wijten zou kunnen zijn. Deze garantie verschaft u bepaalde juridische rechten. U hebt mogelijk andere juridische rechten, die van deze garantie afwijken. De duur, bepalingen en voorwaarden van deze garantie gelden wereldwijd, behalve wanneer op basis van plaatselijke wetgeving andere beperkingen, restricties of voorwaarden van kracht zijn. Voor meer informatie, of om garantie te verkrijgen onder de voorwaarden van deze garantie, kunt u contact opnemen met Fellowes, of met uw plaatselijke dealer. PRODUCTREGISTRATIE Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Fellowes product. Ga naar www.fellowes.com/register om uw product te registreren en om gebruik te kunnen maken van de voordelen van ons productnieuws, terugkoppeling en aanbiedingen. Op het productidentificatieplaatje aan de achter- of onderkant van het apparaat treft u de productgegevens aan. W.E.E.E. Dit product is geclassificeerd als Elektrisch en Elektronisch apparatuur. Als de tijd komt dat u dit product niet meer wilt gebruiken, zorg dan dat u het product afdankt volgens de Europese richtlijn WEEE ofwel AEEA Afgedankte Elektrisch en Elektronisch Apparatuur en volgens de plaatselijke wetgeving die aan deze richtlijn is gerelateerd. Voor meer informatie over de WEEE richtlijn, ga naar www.fellowesinternational.com/WEEE 27
1 / 1

Fellowes Helios 30 de handleiding

Categorie
Thermische bindmachines
Type
de handleiding