Facom Y.135F Handleiding

Merk
Facom
Categorie
Elektrisch gereedschap
Model
Y.135F
Type
Handleiding
26
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN:
VOOR DE JUISTE EN VEILIGE WERKING, LEES EERST DEZE HANDLEIDING, VOORDAT U DE WERKTUIGEN UIT DE FACOM
Y.135F REEKS OPSTELT OF BEDIENT
1. Gebruik dit werktuig NOOIT op een wijze die niet door FACOM wordt aanbevolen.
2. Draag altijd oogbescherming wanneer u een werktuig gebruikt of als u in de buurt staat van een functione
rend werktuig.
3. Dit werktuig is NIET geschikt voor gebruik in een explosieve omgeving.
4. Controleer het werktuig op schade voordat u de perslucht aansluit, inclusief alle luchtleidingen.
5. Vakkundig personeel dient alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren binnen de aangegeven
tijdsperioden.
6.
Haal de luchttoevoer los wanneer u een onderdeel van het werktuig moet verstellen, onderhouden of verwijderen.
7. Houd de vingers uit de buurt van de trekker wanneer u de perslucht aansluit of als de luchttoevoer niet goed
meer functioneert.
8. Houd de vingers uit de buurt van de voorkant van het werktuig wanneer u de perslucht aansluit of als u klink
bouten bevestigt.
9. Richt het werktuig NOOIT op iemand anders.
10. Gebruik het werktuig NOOIT zonder neusstuk.
11. Gebruik het werktuig NOOIT zonder Defl ector of Collector.
12. Breng NOOIT veranderingen aan het werktuig aan. Als u veranderingen aanbrengt, is de garantie ongeldig en
kan het werktuig beschadigd raken of lichamelijk letsel veroorzaken.
13. Kijk NOOIT vanaf de voorkant of de achterkant in het werktuig wanneer het wordt gebruikt of als de pers
lucht aangesloten is.
14. De bedrijfsdruk mag niet hoger zijn dan 100 psi (6,9 bar).
15. Richt de uitlaat van het werktuig NOOIT op iemand anders.
16. Was uw handen als u in aanraking bent geweest met hydraulische
vloeistof of smeermiddel.
17. Houd haren, vingers en loszittende kleding altijd uit de buurt van bewegende delen.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
BAR
5
6,2
7
0
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Eerste hulp:
HUID:
Verwijder alle besmette kleding en schoenen en haal de olie van de huid af. Spoel de huid met water en was de huid met water en zeep. Als de huid
geïrriteerd raakt, raadpleeg een arts.
DOORSLIKKEN:
De patiënt niet laten overgeven. Gewoonlijk is geen behandeling nodig, tenzij grote hoeveelheden olie zijn doorgeslikt. Raadpleeg altijd een arts..
OGEN:
Spoel de ogen met water. Als de ogen geïrriteerd raken, raadpleeg een arts.
Brand:
ONTSTEKINGSPUNT: 198,9°C
Het materiaal drijft en kan op het wateroppervlak opnieuw ontbranden. Gebruik watermist ‘‘alcoholschuim’’ droge chemicaliën of kooldioxide (CO2) om de
vlammen te doven. Niet direct met water besproeien.
Milieu:
GEMORST MATERIAAL:
Zorg dat de olie wordt geabsorbeerd door materiaal als klei of zand. Doe dit in een niet-lekkende container en dicht de container goed af. Doe dit op
verantwoorde wijze van de hand.
HANTERING:
Was de handen met zeep en water voordat u eet, drinkt, rookt, make-up opdoet of naar het toilet gaat. Doe leren voorwerpen die niet schoon gemaakt
kunnen worden, zoals schoenen en riemen op verantwoorde wijze van de hand. In een goed geventileerde ruimte gebruiken.
OPSLAG:
Berg de olie in een koele, droge en goed geventileerde ruimte op. Houd de olie uit de buurt van vuur en hoge temperaturen.
27
NL
SPECIFICATIES
Soort klinkbout Materiaal (hoofddeel – doorn) Klinkboutdiameter
(*) 3,0 – 3,2 mm (1/8”) (*) 4,0 mm (5/32”) (**) 4,8 mm (3/16”)
Open einde Al – Al
& MultiGrip Al – St/SS
St – St
SS -SS, Mo – St/SS (¤)
Gesloten einde Al – Al
Al – St/SS/Cu – St
St– St
SS – SS
LSR-klinkbouten Al – Al
HR™-klinkbouten St - St (**)
T-Rivet Al – St
Zelfstoppende klinkbout
St – St
Ultragrip Al – Al/St-St/SS -SS - -
Gebruik Y.135F028 in plaats van Y.135F027 (geïnstalleerd) wanneer er klinkbouten met een diameter van 2,8 mm – 4,0 mm of
kleiner worden gebruikt.
Slaglengte Trekkracht Aanbevolen
bedrijfsdruk
Maximale
bedrijfsdruk
Luchtver-
bruik
Luchttoevoer Geluidsniveau
dB(A)
Trillings
niveau
Gewicht
mm N bar bar l/min l/min Deuk Vermogen m/s
2
kg
18 9400 5 - 6,2 6,9 70 150 88 99 < 2,5 1,31



ª
ª
79
A
C
B
A = B + C
£nÊ

{ääÊ
VEEL GEBRUIKTE NEUSSTUKKEN
Klinkboutdiameter
(mm)
Open einde
GESLOTEN EINDE
HR KLINKBOUTEN KLEMBALK
Stalen doorn Aluminium doorn Aluminium hoofddeel Stalen hoofddee
2,8 / 3,0 / 3,2
Y.135FE30 Y.135FE30 Y.135F028
4,0
Y.135FE40 Y.135FE40
--- -
Y.135F027
4,8
Y.135FE48 Y.135FE48
Al : Aluminium, St : Steel, RS : Roestvrijstaal, Cu : Koper, Mo : Monel
(*)Gebruik de Y.135F028 klembalkopstelling. (**)Gebruik de Y.135F027 klembalkopstelling. (¤) Behalve MultiGrip
28
STANDAARDWERKING
Voordat u het werktuig in gebruikt neemt, controleert u het volgende:
Controleer het werktuig op schade of lekkende olie – niet gebruiken als het werktuig beschadigd is of olie lekt.
Controleer of het juiste neusstuk is gemonteerd en is vastgezet tot 6,8 – 7,3 N.m.
Controleer of de moer van het neuselement 10 goed vast zit – met de hand aandraaien.
Sluit het werktuig aan op de perslucht (fig.A).
Monteer de doorn Collector 11 .
Open de luchttoevoerklep met de rode glijdende VA-mof.
aan de zijkant van het werktuig (zie de onderstaande opmerking).
Steek de klinkbout in het neusstuk.
Zet de klinkbout tegen de juiste plaats op het werkstuk.
Haal de trekker naar achteren om de klinkbout te bevestigen.
Laat de trekker los.
! NB: De FACOM Y.135F heeft een VA (Open-Shut [open-dicht]) klep waarmee de perslucht AAN en UIT wordt gezet, zodat lucht
wordt bespaard wanneer het werktuig niet in gebruik is.
ONDERHOUD VAN HET VOORSTE ELEMENT
! NB: ZET PERSLUCHT UIT vóór het onderhoud van het voorste element, om LETSEL te voorkomen !
Perslucht AAN:
Open de klep door de mof in de
aangegeven richting te duwen
(omhoog)
Perslucht UIT:
Sluit de klep door de mof in de
aangegeven richting te duwen
(omlaag)
VA
MOER VAN NEUSSTUKHOUDER 10
NEUSSTUKHOUDER
MOERSLEUTELVLAK
BEWEGING VAN KLEMGELEIDERVERGRENDELING
O-RING
KLEMGELEIDER
TREKKOP
VERGRENDELING KLEMGELEIDER
BEHUIZINGADAPTER
TREKKOP VERGRENDELING - TANDEN
TANDEN KLEMGELEIDER
Voor de beste prestatie moet het voorste element regelmatig worden onderhouden, volgens het “Preventieve onderhoudsschema”.
11
-!8ªªM
Droge lucht
g.A
29
NL
MANDREL COLLECTION SYSTEM
Wanneer de Collector van het werktuig af wordt gehaald, wordt automatisch voor alle veiligheid de zuigwerking uitgeschakeld.
Wanneer de Collector weer wordt gemonteerd, wordt de zuigwerking weer geactiveerd.
DE GELUIDDEMPER VAN DE COLLECTOR REINIGEN
Voor het beste resultaat dient de geluiddemper van de Collector regelmatig schoongemaakt te worden, volgens het “Preventieve
Onderhoudsschema”.
! NB: ONTKOPPEL DE PERSLUCHT vóórdat de Collector wordt onderhouden, om LETSEL te voorkomen !
1. DE COLLECTOR SCHOONMAKEN:
Verwijder en leeg de Collector A .
Verwijder de eindmoer van de Collector B (met een moersleutel van 17 mm) en verwijder de eindkap van de Collector C .
Verwijder de geluiddemper van de Collector D .
Reinig en verwijder al het vuil van alle onderdelen.
1. NEUSBEHUIZING VERWIJDEREN:
Schroef de moer van de neusbehuizing los en haal hem van het werktuig af.
2. VERWIJDER DE KLEMGELEIDER OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT KLAUWEN EN INTERNE ONDERDELEN:
Trek de vergrendeling van de klemgeleider naar achteren om de tanden van de klemgeleidervergrendeling los te halen.
De klemgeleider losschroeven en verwijderen. Verwijder de klauwen, de klembalk en de klembalkveer, zodat deze een beurt kunnen krijgen.
3. REINIG DE VOLGENDE ONDERDELEN:
Reinig de klauwen, de klemgeleider, de klembalk, de veer en het bedrade gedeelte van de trekkop.
Breng afdichtingssmeermiddel op de buitenkant van de klauwen en op de binnenkant van de klemgeleider aan.
4. MONTAGE VAN INTERNE DELEN EN KLEMGELEIDER:
Plaats de klauwen in de klemgeleider en schuif de veer van de klembalk en de klembalk in de trekkop.
Breng een kleine hoeveelheid afdichtingssmeermiddel op de draden van de trekkop en op de tanden van de klemgeleidervergrendeling aan.
Schroef de klemgeleider op de trekkop, totdat de tanden van de klemgeleidervergrendeling ervoor zorgen dat de klemgeleider niet kan ronddraaien.
Breng klauwsmeermiddel op de klauwen aan door de gemonteerde klemgeleider ca. 25 mm in het smeermiddel te dompelen. Haal al het
resterende smeermiddel van de buitenkant van de geleider af.
5. MONTAGE VAN DE NEUSSTUKHOUDER:
Zet de neusstukhouder terug op zijn plaats en draai de moer van de houder met de hand stevig tegen de O-ring aan.
Als de moer niet stevig genoeg tegen de O-ring aan is gedraaid, kan dit tot een verlies aan zuigkracht leiden.
zuigwerking AAN
zuigwerking UIT
EINDKAP C
EINDMOER B
HOOFDELEMENT
A
Collectoreinde E
GELUIDDEMPER D
30
2. DE COLLECTOR OPNIEUW SAMENSTELLEN :
Bevestig het Collectoreinde E aan het hoofdelement F . Gebruik een schroevendraaier
of iets dergelijks om het Collectoreinde tijdens de montage op zijn plaats te houden
(zie onderstaande afbeelding).
Plaats de geluiddemper D op het Collectoreinde E .
Plaats de eindkap C op het hoofdelement E .
Monteer de eindmoer D op het Collectoreinde E en draai de moer vast.
DRAAIMOMENTEN
Y.135FE30 Neusstuk Ø 3,0 / 3,2 mm 6,8 - 7,3 N.m
Y.135FKE Y.135FE40 Neusstuk Ø 4,0 mm 6,8 - 7,3 N.m
Y.135FE48 Neusstuk Ø 4,8 mm 6,8 - 7,3 N.m
VULPROCEDURE VOOR HYDRAULISCHE OLIE
! BELANGRIJK. HET WERKTUIG MOET VAN DE PERSLUCHT LOSGEKOPPELD WORDEN. GEBRUIK ALLEEN GOEDGEKEURDE
HYDRAULISCHE OLIE DIE IN DEZE HANDLEIDING STAAT VERMELD.
1. Koppel het werktuig los van de perslucht.
2. Verwijder het neusstukhouder
en de collector .
3. Verwijder de vier inbusschroeven (CHc) met de zeskantige sleutel van 4 mm. (Fig. 1)
4. Zet het werktuig ondersteboven en verwijder de kamer
.
Trek de luchtzuiger eruit
. (Fig. 2)
5. Tap de olie van het werktuig af in een afvalolietank.
6. Haal al het vuil met een schone doek van de luchtzuiger
en de binnenkamer af .
Breng een dun laagje afdichtingssmeermiddel op de binnenkamer.
7. Maak de klemgeleider
ca. 3 hele slagen los of tot
een tussenruimte van 3 mm en maak de vulschroef
ca. 3-3½ slagen los of tot een tussenruimte van 3,6 mm (Fig. 3).
k
am
er
a
f
Fig. 2
SCHROEVENDRAAIER
Inbusschroef CHc M4
Fig. 1
30
Fig. 3
3 mm
3,6 mm
F
31
Fig. 4
Fig. 5
Fig. 6
NL
8. Zet het werktuig ondersteboven opnieuw vast en giet hydraulische olie in de onderste mof tot het niveau van de backup-ring
(wit deel)
. (Fig. 4)
9. Duw de luchtzuiger
tot halverwege in de onderste mof ,
zodat de vuile hydraulische olie en de luchtbelletjes uit de losgemaakte vulschroef
kunnen komen.
Houd de luchtzuiger vast totdat er geen olie of bellen meer uit komen. (Fig. 5)
10. Draai de vulschroef
losjes vast en trek de luchtzuiger eruit.
11. Giet meer hydraulische olie in de onderste mof
tot aan het peil van de backup-ring en duw de luchtzuiger
in de onderste mof .
Haal de luchtzuiger 5-6 maal naar binnen en weer naar buiten met
een langzame, gestage beweging.
Trek de zuiger er dan uit en controleer of er belletjes naar het olieoppervlak opstijgen.
Als er nog steeds belletjes verschijnen, herhaalt u de procedure totdat er geen belletjes meer zijn. (Fig. 6).
Soms is het nodig om deze procedure 2-3 maal te herhalen om alle belletjes uit de olie te verwijderen.
Als er na 3 pogingen nog steeds belletjes in de olie zitten, ga dan terug naar nummer 5 en begin opnieuw door
de hydraulische olie af te tappen.
12. Zodra er geen bellen meer in de olie aanwezig zijn, vult u de hydraulische olie in de onderste mof
bij tot aan het peil
van de backup-ring
.
13. Zorg dat de klemgeleider
los zit (zie nr. 7). Duw de luchtzuiger tot halverwege in de onderste mof .
Houd de luchtzuiger op dit punt vast en vervang de neusstukhouder. Draai dit met de hand aan.
14. Met een schone doek haalt u alle olie van de luchtzuiger
, de onderste hendel en de onderste mof af.
Plaats de kamer
over de luchtzuiger . Zet het werktuig rechtop en draai de vier inbusschroeven (CHc)
aan met een draaimoment van 5,2 – 5,8 N.m.
32
15. Verwijder de neusstukhouder en draai de klemgeleider met de hand aan, totdat hij stopt.
16. Draai de vulschroef
ca. 3-3½ slagen los of laat een tussenruimte van 3,6 mm over, zodat alle overtollige hydraulische olie en de
bellen kunnen ontsnappen.
Wanneer er geen olie meer uit stroomt, draait u de vulschroef aan (Fig. 7)
17. Veeg al het vuil en olie van het werktuig af.
18. Zet de neusstukhouder
en de collector terug op hun plaats.
N.B. : Tijdens de montage en demontage mag geen metaalslijpsel of ander vuil in de hydraulische olie en
in de binnenkamer terechtkomen.
ONDERHOUD
hd li h li
Fig. 7
PREVENTIEF ONDERHOUDSPROGRAMMA
ELEMENT ACTIE FREQUENTIE
Het voorste element van het
werktuig reinigen en smeren
Zie “Onderhoud van het voorste
element”
Eenmaal per dag of na 5000 bevestigde klinkbouten
Klauwen inspecteren Inspecteer op gebroken klauwen en
schade of slijtage van de klauwtanden
Tijdens het onderhoud van het voorste element of
wanneer de klauwen over de doorn glijden
Collector Leeg de collector Zodra de hoeveelheid opgeslagen gebruikte doornen
te groot is voor de doornen die de collector in gaan.
(De capaciteit hangt van de klinkbout af: ca. 50/70
klinkbouten van 4.8 mm)
Maak de geluiddemper van de collector
schoon
Eenmaal per week of wanneer de zuigfunctie geen
gebruikte doornen meer in de collector trekt.
TROUBLESHOOTING
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
WERKTUIG WERKT NIET Werktuig is niet aangesloten op de perslucht.
OS-klep staat op UIT.
Onvoldoende luchtdruk.
Te hoge luchtdruk.
Het hydraulische vloeistofpeil is laag.
Sluit aan op de aanbevolen persluchtbron.
Zet de OS-klep op AAN.
Stel de luchtdruk bij.
Stel de luchtdruk bij.
Laat het werktuig door een vakkundige reparateur nakijken.
HET WERKTUIG KEERT NIET
TERUG
Mogelijke blokkering vanwege vuil
in de neusstukhouder.
Voer onderhoud aan het voorste element uit en controleer
op vuil of schade.
WERKTUIG VERLIEST SLAG Het hydraulische vloeistofpeil is laag. Laat het werktuig door een vakkundige reparateur nakijken.
33
TROUBLESHOOTING
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
GKLAUWEN GLIJDEN OVER DE
DOORNEN
Klauwen vuil of moeten gesmeerd worden.
Klauwen versleten.
Reinig en smeer de klauwen.
Vervang de klauwen.
KLINKBOUT PAST NIET IN HET
NEUSSTUK
Onjuist neusstuk.
Schuifring zit vast in het neusstukgat.
Installeer het juiste neusstuk.
Verwijder de schuifring, controleer of het juiste neusstuk
is gemonteerd en controleer de toepassingsvereisten, om
te zien of de juiste klinkbouten worden gebruikt.
KLINKBOUTDOORN
BREEKT NIET
Klinkbout is niet helemaal bevestigd.
De belastingsvereiste voor het breken van de doorn is
te hoog.
Onvoldoende luchtdruk.
Herhaal de benodigde slag of verwissel van klinkbout.
Gebruik een krachtiger werktuig.
Zet de luchtdruk op de aanbevolen waarde.
FUNCTIONEERT NIET Werktuig is niet aangesloten op de perslucht.
Collector zit niet vast of ontbreekt.
Het doornpad is geblokkeerd.
Sluit aan op de aanbevolen persluchtbron.
Controleer de collector.
Maak het doornpad schoon.
LAGE ONDERDRUK Vuile geluiddemper.
Collector zit vol met doornen.
Onvoldoende luchtdruk.
Reinig of vervang de geluiddemper.
Gooi de doornen weg.
Stel de luchtdruk bij.
RESERVEONDERDELEN
Y.135FKE Y.135FKM Y.135FB
CE-Conformiteitsverklaring
ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT
Y.135F - PNEUMATISCHE BLINDKLINKNAGELPISTOOL Merk FACOM
- BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE MACHINERICHTLIJN 98/37/EGE BIJLAGEN I, II, III EN V
- EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN 792-6
01/03/2009
De Directeur Kwaliteit FACOM
NL

Document transcriptie

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN: VOOR DE JUISTE EN VEILIGE WERKING, LEES EERST DEZE HANDLEIDING, VOORDAT U DE WERKTUIGEN UIT DE FACOM Y.135F REEKS OPSTELT OF BEDIENT 5 7 I I I I I I 14. 15. 16. I 13. I 9. 10. 11. 12. I I 8. I 6. 7. I 17. I 3. 4. 5. Gebruik dit werktuig NOOIT op een wijze die niet door FACOM wordt aanbevolen. Draag altijd oogbescherming wanneer u een werktuig gebruikt of als u in de buurt staat van een functione rend werktuig. Dit werktuig is NIET geschikt voor gebruik in een explosieve omgeving. Controleer het werktuig op schade voordat u de perslucht aansluit, inclusief alle luchtleidingen. Vakkundig personeel dient alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren binnen de aangegeven tijdsperioden. Haal de luchttoevoer los wanneer u een onderdeel van het werktuig moet verstellen, onderhouden of verwijderen. Houd de vingers uit de buurt van de trekker wanneer u de perslucht aansluit of als de luchttoevoer niet goed meer functioneert. Houd de vingers uit de buurt van de voorkant van het werktuig wanneer u de perslucht aansluit of als u klink bouten bevestigt. Richt het werktuig NOOIT op iemand anders. Gebruik het werktuig NOOIT zonder neusstuk. Gebruik het werktuig NOOIT zonder Deflector of Collector. Breng NOOIT veranderingen aan het werktuig aan. Als u veranderingen aanbrengt, is de garantie ongeldig en kan het werktuig beschadigd raken of lichamelijk letsel veroorzaken. Kijk NOOIT vanaf de voorkant of de achterkant in het werktuig wanneer het wordt gebruikt of als de pers lucht aangesloten is. 6,2 I I De bedrijfsdruk mag niet hoger zijn dan 100 psi (6,9 bar). I I I Richt de uitlaat van het werktuig NOOIT op iemand anders. Was uw handen als u in aanraking bent geweest met hydraulische BAR vloeistof of smeermiddel. 0 Houd haren, vingers en loszittende kleding altijd uit de buurt van bewegende delen. I I I 1. 2. VEILIGHEIDSINFORMATIE Eerste hulp: HUID: Verwijder alle besmette kleding en schoenen en haal de olie van de huid af. Spoel de huid met water en was de huid met water en zeep. Als de huid geïrriteerd raakt, raadpleeg een arts. DOORSLIKKEN: De patiënt niet laten overgeven. Gewoonlijk is geen behandeling nodig, tenzij grote hoeveelheden olie zijn doorgeslikt. Raadpleeg altijd een arts.. OGEN: Spoel de ogen met water. Als de ogen geïrriteerd raken, raadpleeg een arts. Brand: ONTSTEKINGSPUNT: 198,9°C Het materiaal drijft en kan op het wateroppervlak opnieuw ontbranden. Gebruik watermist ‘‘alcoholschuim’’ droge chemicaliën of kooldioxide (CO2) om de vlammen te doven. Niet direct met water besproeien. Milieu: GEMORST MATERIAAL: Zorg dat de olie wordt geabsorbeerd door materiaal als klei of zand. Doe dit in een niet-lekkende container en dicht de container goed af. Doe dit op verantwoorde wijze van de hand. HANTERING: Was de handen met zeep en water voordat u eet, drinkt, rookt, make-up opdoet of naar het toilet gaat. Doe leren voorwerpen die niet schoon gemaakt kunnen worden, zoals schoenen en riemen op verantwoorde wijze van de hand. In een goed geventileerde ruimte gebruiken. OPSLAG: Berg de olie in een koele, droge en goed geventileerde ruimte op. Houd de olie uit de buurt van vuur en hoge temperaturen. 26 SPECIFICATIES Slaglengte Trekkracht Aanbevolen Maximale bedrijfsdruk bedrijfsdruk Luchtverbruik Luchttoevoer Geluidsniveau dB(A) Trillings niveau Gewicht mm N bar bar l/min l/min Deuk Vermogen m/s2 kg 18 9400 5 - 6,2 6,9 70 150 88 99 < 2,5 1,31 NL  Œª  £nÊ ™{ääÊ ““ Œª   A ▲ ▲ 79 ▲ A=B+C C ▲ ▲ Soort klinkbout Materiaal (hoofddeel – doorn) (*) 3,0 – 3,2 mm (1/8”)             - Open einde & MultiGrip Al – Al Al – St/SS St – St SS -SS, Mo – St/SS Gesloten einde Al – Al Al – St/SS/Cu – St St– St SS – SS LSR-klinkbouten Al – Al HR™-klinkbouten St - St T-Rivet Al – St Zelfstoppende klinkbout St – St Ultragrip Al – Al/St-St/SS -SS ▲ B Klinkboutdiameter (*) 4,0 mm (5/32”)          (**)   - Al : Aluminium, St : Steel, RS : Roestvrijstaal, Cu : Koper, Mo : Monel (*)Gebruik de Y.135F028 klembalkopstelling. (**)Gebruik de Y.135F027 klembalkopstelling. (**) 4,8 mm (3/16”)    (¤)          (¤) Behalve MultiGrip VEEL GEBRUIKTE NEUSSTUKKEN GESLOTEN EINDE Klinkboutdiameter (mm) Open einde 2,8 / 3,0 / 3,2 Y.135FE30 Y.135FE30 4,0 Y.135FE40 Y.135FE40 Stalen doorn 4,8 Y.135FE48 - HR KLINKBOUTEN Aluminium doorn - Aluminium hoofddeel - KLEMBALK Stalen hoofddee Y.135F028 Y.135F027 Y.135FE48 Gebruik Y.135F028 in plaats van Y.135F027 (geïnstalleerd) wanneer er klinkbouten met een diameter van 2,8 mm – 4,0 mm of kleiner worden gebruikt. 27 STANDAARDWERKING Voordat u het werktuig in gebruikt neemt, controleert u het volgende: • • • • • • • • • • Controleer het werktuig op schade of lekkende olie – niet gebruiken als het werktuig beschadigd is of olie lekt. Controleer of het juiste neusstuk is gemonteerd en is vastgezet tot 6,8 – 7,3 N.m. Controleer of de moer van het neuselement 10 goed vast zit – met de hand aandraaien. Sluit het werktuig aan op de perslucht (fig.A). Droge lucht Monteer de doorn Collector 11 . Open de luchttoevoerklep met de rode glijdende VA-mof. aan de zijkant van het werktuig (zie de onderstaande opmerking). Steek de klinkbout in het neusstuk. Zet de klinkbout tegen de juiste plaats op het werkstuk. Haal de trekker naar achteren om de klinkbout te bevestigen. Laat de trekker los. -!8ªªM fig.A ! NB: De FACOM Y.135F heeft een VA (Open-Shut [open-dicht]) klep waarmee de perslucht AAN en UIT wordt gezet, zodat lucht wordt bespaard wanneer het werktuig niet in gebruik is. Perslucht AAN: Open de klep door de mof in de aangegeven richting te duwen (omhoog) Perslucht UIT: Sluit de klep door de mof in de aangegeven richting te duwen (omlaag) VA ONDERHOUD VAN HET VOORSTE ELEMENT ! NB: ZET PERSLUCHT UIT vóór het onderhoud van het voorste element, om LETSEL te voorkomen ! MOER VAN NEUSSTUKHOUDER NEUSSTUKHOUDER 10 KLEMGELEIDER TREKKOP VERGRENDELING KLEMGELEIDER BEHUIZINGADAPTER MOERSLEUTELVLAK BEWEGING VAN KLEMGELEIDERVERGRENDELING O-RING 11 TREKKOP VERGRENDELING - TANDEN TANDEN KLEMGELEIDER Voor de beste prestatie moet het voorste element regelmatig worden onderhouden, volgens het “Preventieve onderhoudsschema”. 28 1. NEUSBEHUIZING VERWIJDEREN: Schroef de moer van de neusbehuizing los en haal hem van het werktuig af. 2. VERWIJDER DE KLEMGELEIDER OM TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT KLAUWEN EN INTERNE ONDERDELEN: Trek de vergrendeling van de klemgeleider naar achteren om de tanden van de klemgeleidervergrendeling los te halen. De klemgeleider losschroeven en verwijderen. Verwijder de klauwen, de klembalk en de klembalkveer, zodat deze een beurt kunnen krijgen. NL 3. REINIG DE VOLGENDE ONDERDELEN: Reinig de klauwen, de klemgeleider, de klembalk, de veer en het bedrade gedeelte van de trekkop. Breng afdichtingssmeermiddel op de buitenkant van de klauwen en op de binnenkant van de klemgeleider aan. 4. MONTAGE VAN INTERNE DELEN EN KLEMGELEIDER: Plaats de klauwen in de klemgeleider en schuif de veer van de klembalk en de klembalk in de trekkop. Breng een kleine hoeveelheid afdichtingssmeermiddel op de draden van de trekkop en op de tanden van de klemgeleidervergrendeling aan. Schroef de klemgeleider op de trekkop, totdat de tanden van de klemgeleidervergrendeling ervoor zorgen dat de klemgeleider niet kan ronddraaien. Breng klauwsmeermiddel op de klauwen aan door de gemonteerde klemgeleider ca. 25 mm in het smeermiddel te dompelen. Haal al het resterende smeermiddel van de buitenkant van de geleider af. 5. MONTAGE VAN DE NEUSSTUKHOUDER: Zet de neusstukhouder terug op zijn plaats en draai de moer van de houder met de hand stevig tegen de O-ring aan. Als de moer niet stevig genoeg tegen de O-ring aan is gedraaid, kan dit tot een verlies aan zuigkracht leiden. MANDREL COLLECTION SYSTEM Wanneer de Collector van het werktuig af wordt gehaald, wordt automatisch voor alle veiligheid de zuigwerking uitgeschakeld. Wanneer de Collector weer wordt gemonteerd, wordt de zuigwerking weer geactiveerd. zuigwerking AAN zuigwerking UIT DE GELUIDDEMPER VAN DE COLLECTOR REINIGEN Voor het beste resultaat dient de geluiddemper van de Collector regelmatig schoongemaakt te worden, volgens het “Preventieve Onderhoudsschema”. ! NB: ONTKOPPEL DE PERSLUCHT vóórdat de Collector wordt onderhouden, om LETSEL te voorkomen ! 1. • • • • DE COLLECTOR SCHOONMAKEN: Verwijder en leeg de Collector A . Verwijder de eindmoer van de Collector B (met een moersleutel van 17 mm) en verwijder de eindkap van de Collector C . Verwijder de geluiddemper van de Collector D . Reinig en verwijder al het vuil van alle onderdelen. EINDKAP C HOOFDELEMENT A EINDMOER B Collectoreinde E GELUIDDEMPER D 29 2. DE COLLECTOR OPNIEUW SAMENSTELLEN : • • • • Bevestig het Collectoreinde E aan het hoofdelement F . Gebruik een schroevendraaier of iets dergelijks om het Collectoreinde tijdens de montage op zijn plaats te houden (zie onderstaande afbeelding). Plaats de geluiddemper D op het Collectoreinde E . Plaats de eindkap C op het hoofdelement E . Monteer de eindmoer D op het Collectoreinde E en draai de moer vast. F SCHROEVENDRAAIER DRAAIMOMENTEN Y.135FKE Y.135FE30 Neusstuk Ø 3,0 / 3,2 mm 6,8 - 7,3 N.m Y.135FE40 Neusstuk Ø 4,0 mm 6,8 - 7,3 N.m Y.135FE48 Neusstuk Ø 4,8 mm 6,8 - 7,3 N.m VULPROCEDURE VOOR HYDRAULISCHE OLIE ! BELANGRIJK. HET WERKTUIG MOET VAN DE PERSLUCHT LOSGEKOPPELD WORDEN. GEBRUIK ALLEEN GOEDGEKEURDE HYDRAULISCHE OLIE DIE IN DEZE HANDLEIDING STAAT VERMELD. 1. Koppel het werktuig los van de perslucht. 2. Verwijder het neusstukhouder ➀ en de collector ➁. ➀ Inbusschroef CHc M4 ➁ 3. Verwijder de vier inbusschroeven (CHc) met de zeskantige sleutel van 4 mm. (Fig. 1) 4. Zet het werktuig ondersteboven en verwijder de kamer ➂. Trek de luchtzuiger eruit ➃. (Fig. 2) Fig. 1 ➂ ➃ Fig. 2 5. Tap de olie van het werktuig af in een afvalolietank. 6. Haal al het vuil met een schone doek van de luchtzuiger ➃ en de binnenkamer kamer ➂ af . Breng een dun laagje afdichtingssmeermiddel op de binnenkamer. 7. Maak de klemgeleider ➄ ca. 3 hele slagen los of tot een tussenruimte van 3 mm en maak de vulschroef ➅ ca. 3-3½ slagen los of tot een tussenruimte van 3,6 mm (Fig. 3). 3,6 mm ➅ Fig. 3 3 mm ➄ 30 8. Zet het werktuig ondersteboven opnieuw vast en giet hydraulische olie in de onderste mof ➆ tot het niveau van de backup-ring (wit deel) ➇. (Fig. 4) ➇ Fig. 4 ➆ Duw de luchtzuiger ➃ tot halverwege in de onderste mof ➆, zodat de vuile hydraulische olie en de luchtbelletjes uit de losgemaakte vulschroef ➅ kunnen komen. Houd de luchtzuiger vast totdat er geen olie of bellen meer uit komen. (Fig. 5) NL 9. Fig. 5 10. Draai de vulschroef ➅ losjes vast en trek de luchtzuiger ➃eruit. 11. Giet meer hydraulische olie in de onderste mof ➆ tot aan het peil van de backup-ring en duw de luchtzuiger ➇ in de onderste mof ➃. ➇ Haal de luchtzuiger 5-6 maal naar binnen en weer naar buiten met een langzame, gestage beweging. Trek de zuiger er dan uit en controleer of er belletjes naar het olieoppervlak opstijgen. Als er nog steeds belletjes verschijnen, herhaalt u de procedure totdat er geen belletjes meer zijn. (Fig. 6). Fig. 6 ➆ ➃ ➆ Soms is het nodig om deze procedure 2-3 maal te herhalen om alle belletjes uit de olie te verwijderen. Als er na 3 pogingen nog steeds belletjes in de olie zitten, ga dan terug naar nummer 5 en begin opnieuw door de hydraulische olie af te tappen. 12. Zodra er geen bellen meer in de olie aanwezig zijn, vult u de hydraulische olie in de onderste mof ➆ bij tot aan het peil van de backup-ring ➇. 13. Zorg dat de klemgeleider ➄los zit (zie nr. 7). Duw de luchtzuiger ➃ tot halverwege in de onderste mof ➆. Houd de luchtzuiger op dit punt vast en vervang de neusstukhouder. Draai dit met de hand aan. 14. Met een schone doek haalt u alle olie van de luchtzuiger ➃, de onderste hendel ➈ en de onderste mof ➆ af. Plaats de kamer ➂ over de luchtzuiger ➃. Zet het werktuig rechtop en draai de vier inbusschroeven (CHc) aan met een draaimoment van 5,2 – 5,8 N.m. 31 15. Verwijder de neusstukhouder ➀ en draai de klemgeleider ➄met de hand aan, totdat hij stopt. 16. Draai de vulschroef ➅ ca. 3-3½ slagen los of laat een tussenruimte van 3,6 mm over, zodat alle overtollige hydraulische olie en de bellen kunnen ontsnappen. Wanneer er geen olie meer uit stroomt, draait u de vulschroef aan (Fig. 7) ➅ 17. Veeg al het vuil en olie van het werktuig af. 18. Zet de neusstukhouder ➀ en de collector ➁ terug op hun plaats. Fig. 7 d li h olie li en N.B. : Tijdens de montage en demontage mag geen metaalslijpsel of ander vuil in de hhydraulische in de binnenkamer terechtkomen. ONDERHOUD PREVENTIEF ONDERHOUDSPROGRAMMA ELEMENT ACTIE FREQUENTIE Het voorste element van het werktuig reinigen en smeren Zie “Onderhoud van het voorste element” Eenmaal per dag of na 5000 bevestigde klinkbouten Klauwen inspecteren Inspecteer op gebroken klauwen en schade of slijtage van de klauwtanden Tijdens het onderhoud van het voorste element of wanneer de klauwen over de doorn glijden Collector Leeg de collector Zodra de hoeveelheid opgeslagen gebruikte doornen te groot is voor de doornen die de collector in gaan. (De capaciteit hangt van de klinkbout af: ca. 50/70 klinkbouten van 4.8 mm) Maak de geluiddemper van de collector schoon Eenmaal per week of wanneer de zuigfunctie geen gebruikte doornen meer in de collector trekt. TROUBLESHOOTING PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING WERKTUIG WERKT NIET Werktuig is niet aangesloten op de perslucht. OS-klep staat op UIT. Onvoldoende luchtdruk. Te hoge luchtdruk. Het hydraulische vloeistofpeil is laag. Sluit aan op de aanbevolen persluchtbron. Zet de OS-klep op AAN. Stel de luchtdruk bij. Stel de luchtdruk bij. Laat het werktuig door een vakkundige reparateur nakijken. HET WERKTUIG KEERT NIET TERUG Mogelijke blokkering vanwege vuil in de neusstukhouder. Voer onderhoud aan het voorste element uit en controleer op vuil of schade. WERKTUIG VERLIEST SLAG Het hydraulische vloeistofpeil is laag. Laat het werktuig door een vakkundige reparateur nakijken. 32 TROUBLESHOOTING MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING GKLAUWEN GLIJDEN OVER DE DOORNEN Klauwen vuil of moeten gesmeerd worden. Klauwen versleten. Reinig en smeer de klauwen. Vervang de klauwen. KLINKBOUT PAST NIET IN HET NEUSSTUK Onjuist neusstuk. Schuifring zit vast in het neusstukgat. Installeer het juiste neusstuk. Verwijder de schuifring, controleer of het juiste neusstuk is gemonteerd en controleer de toepassingsvereisten, om te zien of de juiste klinkbouten worden gebruikt. KLINKBOUTDOORN BREEKT NIET Klinkbout is niet helemaal bevestigd. De belastingsvereiste voor het breken van de doorn is te hoog. Onvoldoende luchtdruk. Herhaal de benodigde slag of verwissel van klinkbout. Gebruik een krachtiger werktuig. Zet de luchtdruk op de aanbevolen waarde. FUNCTIONEERT NIET Werktuig is niet aangesloten op de perslucht. Collector zit niet vast of ontbreekt. Het doornpad is geblokkeerd. Sluit aan op de aanbevolen persluchtbron. Controleer de collector. Maak het doornpad schoon. LAGE ONDERDRUK Vuile geluiddemper. Collector zit vol met doornen. Onvoldoende luchtdruk. Reinig of vervang de geluiddemper. Gooi de doornen weg. Stel de luchtdruk bij. NL PROBLEEM RESERVEONDERDELEN Y.135FKE Y.135FKM Y.135FB CE-Conformiteitsverklaring ONDERGETEKENDE, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - BP 99 - 91 423 MORANGIS CEDEX FRANKRIJK, VERKLAART ONDER DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT Y.135F - PNEUMATISCHE BLINDKLINKNAGELPISTOOL Merk FACOM - BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE MACHINERICHTLIJN 98/37/EGE BIJLAGEN I, II, III EN V - EN BEANTWOORDT AAN DE BEPALINGEN VAN DE GEHARMONISEERDE EUROPESE RICHTLIJN EN 792-6 01/03/2009 De Directeur Kwaliteit FACOM 33
/