AudioSonic CL-1470 Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding
1 2 3 4
15
17
16
5 6
10111213
7
814
9
Instruction Manual
5
PLAATS VAN DE BEDIENINGSINSTRUMENTEN
1. ALARM OFF knop
2. TIME SET knop
3. ALARM SET knop
4. SNOOZE knop
5. HOUR SET knop
6. MINUTE SET knop
7. SLEEP knop
8. VOLUME / BUZZ knop
9. TUNING knop
10. CLOCK DISPLAY
11. AUTO INDICATOR
12. RATING LABEL (onderkant van het toestel)
13. BATTERIJVAK
14. ON / OFF / AUTO schakelaar
15. STEKKER
16. FM DRAADANTENNE
17. AM / FM BAND schakelaar
STROOMAANSLUITING
Stop de STEKKER (15) in het stopcontact. Zorg er om veiligheidsredenen voor dat
de spanning correct is en voorkom daarmee schade aan de radiowekker.
Sluit een 9 Volt batterij (niet meegeleverd) aan op de accupolen in het BATTERIJVAK
(13). Wanneer de stroomtoevoer onderbroken wordt, zal de klok blijven
functioneren.
Let op: het scherm zal geen tijd vertonen tijdens de stroomonderbreking, maar de
klok zal de juiste tijd houden.
RADIOBEDIENING
1. Schuif de ON / OFF / AUTO schakelaar (14) op "ON".
2. Schuif de AM / FM BAND schakelaar (17) op de gewenste band.
3. Draai aan de TUNING knop (9) om gewenste zender te selecteren.
4. Draai aan de VOLUME / BUZZ knop (8) om het gewenste volumeniveau in te
stellen.
5. Rol de FM DRAADANTENNE (16) helemaal uit, voor het verkrijgen van een
betere FM-ontvangst.
6. De radio kan worden uitgeschakeld door de ON / OFF / AUTO schakelaar (14)
op “OFF” te schuiven.
Tijdinstelling
• Druk tegelijkertijd op de TIME SET knop (2) en de HOUR SET knop (5) en/of de
MINUTE SET knop (6) om de display van de klok op de juiste tijd te zetten.
Alarminstelling
• Druk tegelijkertijd op de ALARM SET knop (3) en de HOUR SET knop (5) en/of de
MINUTE SET knop (6) om het alarm op de gewenste tijd te zetten.
• Selecteer het soort alarm (RADIO of BUZZER) en schuif de ON / OFF / AUTO
schakelaar (14) op “AUTO”.
RADIO: Wakker worden met de radio. De radio moet met de TUNING knop (9)
worden afgestemd op een zender die zal uitzenden op de alarmtijd en het
volumeniveau moet worden ingesteld met de VOLUME / BUZZ knop (8).
NL
Gebruiksaanwijzing
Instruction Manual
6
BUZZER: Wakker worden met de buzzer. Het volumeniveau moet met de VOLUME /
BUZZ knop (8) worden ingesteld op het minimum; de BUZZ positie.
Alarm onderbreken (SNOOZE functie)
Het alarm kan voor 9 minuten onderbroken worden door op de SNOOZE knop (4)
te drukken, na die tijd zal het alarm (RADIO of BUZZER) weer aan gaan.
Alarm uitzetten
Om het alarm uit te zetten, druk op de ALARM OFF knop (1) en de alarmtijd zal
worden gereset voor de volgende dag. Schuif de ON / OFF / AUTO schakelaar (14)
op "OFF" om het alarm uit te zetten en niet in te stellen voor de volgende dag.
SLEEP functie
1. Deze klok is uitgerust met een “sleep timer” functie die de radio automatisch
uitschakelt na een vooraf gekozen periode van 59 minuten tot 1 minuut.
2. Druk op de SLEEP knop (7), op het display verschijnt 0:59 minuten. Op hetzelfde
moment gaat ook de radio aan, welke aan blijft voor diezelfde 59 minuten.
3. Om de tijd te verkorten, druk tegelijkertijd op de SLEEP knop (7) en de MINUTE
SET knop (6) totdat de gewenste tijd wordt weergegeven op het display.
4. Nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, zal de radio automatisch
uitschakelen. Om de radio eerder dan de vooraf ingestelde tijd uit te schakelen,
druk op de SNOOZE knop (4).
Om te gaan slapen en wakker te worden met muziek
1. Stel de gewenste alarmtijd in zoals eerder beschreven onder het kopje
Alarminstelling en schuif de ON / OFF / AUTO schakelaar (14) op "AUTO".
2. Stel de “sleep timer” in zoals eerder beschreven onder het kopje SLEEP functie.
3. De radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde tijd met de SLEEP
functie is verstreken en zal automatisch weer aan gaan op de ingestelde alarmtijd.
SPECIFICATIES
Frequentiebereik: AM 525 – 1610 kHz / FM 87,5 – 108 MHz
Batterij back-up: 9V Batterij (voor de klok)
Voeding: AC 230V - 50 Hz, 5 Watt
WAARSCHUWING
1. Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen,
op het apparaat worden geplaatst.
2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of rekken zonder voldoende
ventilatie.
3. Als de stekker wordt gebruikt om het apparaat uit te zetten, moet de stekker
goed bereikbaar zijn.
4. De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de
ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
5. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater en er mogen geen
voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
6. Sluit de antenne niet aan op een buitenantenne.
7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of zeer
lage temperaturen, vocht, vibraties of in een stoffige omgeving worden geplaatst.
8. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of
schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen. U kunt het
apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap.
9. Probeer nooit draden, pinnen of andere soortgelijke voorwerpen in de
ventilatiegleuven of openingen van het apparaat te steken.
Gooi het apparaat niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Dit product
moet worden weggegooid volgens EU-ricthlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical
and Electronic equipment). Breng het apparaat naar een inzamelpunt. Let op de
geldende voorschriften. Neem contact op met uw gemeente, in geval van twijfel.
LET OP
• Explosiegevaar indien batterij verkeerd wordt geplaatst.
• Vervang alleen door identiek of gelijksoortig type batterij.
• Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals
zonlicht, vuur of andere soortgelijke bronnen.
• Houdt u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte
batterijen wegdoet.
Gebruiksaanwijzing

Documenttranscriptie

Gebruiksaanwijzing Instruction Manual Plaats van de bedieningsinstrumenten Stroomaansluiting 1. ALARM OFF knop 2. TIME SET knop 3. ALARM SET knop 4. SNOOZE knop 5. HOUR SET knop 6. MINUTE SET knop 7. SLEEP knop 8. VOLUME / BUZZ knop 9. TUNING knop 10. CLOCK DISPLAY 11. AUTO INDICATOR 12. RATING LABEL (onderkant van het toestel) 13. BATTERIJVAK 14. ON / OFF / AUTO schakelaar 15. STEKKER 16. FM DRAADANTENNE 17. AM / FM BAND schakelaar 15 Stop de STEKKER (15) in het stopcontact. Zorg er om veiligheidsredenen voor dat de spanning correct is en voorkom daarmee schade aan de radiowekker. Sluit een 9 Volt batterij (niet meegeleverd) aan op de accupolen in het BATTERIJVAK (13). Wanneer de stroomtoevoer onderbroken wordt, zal de klok blijven functioneren. 1 2 3 4 nl Let op: het scherm zal geen tijd vertonen tijdens de stroomonderbreking, maar de klok zal de juiste tijd houden. Radiobediening 1. 2. 3. 4. 17 5 Schuif de ON / OFF / AUTO schakelaar (14) op "ON". Schuif de AM / FM BAND schakelaar (17) op de gewenste band. Draai aan de TUNING knop (9) om gewenste zender te selecteren. Draai aan de VOLUME / BUZZ knop (8) om het gewenste volumeniveau in te stellen. 5. Rol de FM DRAADANTENNE (16) helemaal uit, voor het verkrijgen van een betere FM-ontvangst. 6. De radio kan worden uitgeschakeld door de ON / OFF / AUTO schakelaar (14) op “OFF” te schuiven. 16 6 7 Tijdinstelling • Druk tegelijkertijd op de TIME SET knop (2) en de HOUR SET knop (5) en/of de MINUTE SET knop (6) om de display van de klok op de juiste tijd te zetten. 14 8 9 13 12 11 10 Alarminstelling • Druk tegelijkertijd op de ALARM SET knop (3) en de HOUR SET knop (5) en/of de MINUTE SET knop (6) om het alarm op de gewenste tijd te zetten. • Selecteer het soort alarm (RADIO of BUZZER) en schuif de ON / OFF / AUTO schakelaar (14) op “AUTO”. RADIO: Wakker worden met de radio. De radio moet met de TUNING knop (9) worden afgestemd op een zender die zal uitzenden op de alarmtijd en het volumeniveau moet worden ingesteld met de VOLUME / BUZZ knop (8). 5 Gebruiksaanwijzing BUZZER: Wakker worden met de buzzer. Het volumeniveau moet met de VOLUME / BUZZ knop (8) worden ingesteld op het minimum; de BUZZ positie. Alarm onderbreken (SNOOZE functie) Het alarm kan voor 9 minuten onderbroken worden door op de SNOOZE knop (4) te drukken, na die tijd zal het alarm (RADIO of BUZZER) weer aan gaan. Alarm uitzetten Om het alarm uit te zetten, druk op de ALARM OFF knop (1) en de alarmtijd zal worden gereset voor de volgende dag. Schuif de ON / OFF / AUTO schakelaar (14) op "OFF" om het alarm uit te zetten en niet in te stellen voor de volgende dag. SLEEP functie 1. Deze klok is uitgerust met een “sleep timer” functie die de radio automatisch uitschakelt na een vooraf gekozen periode van 59 minuten tot 1 minuut. 2. Druk op de SLEEP knop (7), op het display verschijnt 0:59 minuten. Op hetzelfde moment gaat ook de radio aan, welke aan blijft voor diezelfde 59 minuten. 3. Om de tijd te verkorten, druk tegelijkertijd op de SLEEP knop (7) en de MINUTE SET knop (6) totdat de gewenste tijd wordt weergegeven op het display. 4. Nadat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, zal de radio automatisch uitschakelen. Om de radio eerder dan de vooraf ingestelde tijd uit te schakelen, druk op de SNOOZE knop (4). Om te gaan slapen en wakker te worden met muziek 1. Stel de gewenste alarmtijd in zoals eerder beschreven onder het kopje Alarminstelling en schuif de ON / OFF / AUTO schakelaar (14) op "AUTO". 2. Stel de “sleep timer” in zoals eerder beschreven onder het kopje SLEEP functie. 3. De radio zal automatisch uitschakelen nadat de vooraf ingestelde tijd met de SLEEP functie is verstreken en zal automatisch weer aan gaan op de ingestelde alarmtijd. Specificaties Frequentiebereik: Batterij back-up: Voeding: 6 AM 525 – 1610 kHz / FM 87,5 – 108 MHz 9V Batterij (voor de klok) AC 230V - 50 Hz, 5 Watt WAARSCHUWING 1. Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat worden geplaatst. 2. Plaats het product niet in gesloten boekenkasten of rekken zonder voldoende ventilatie. 3. Als de stekker wordt gebruikt om het apparaat uit te zetten, moet de stekker goed bereikbaar zijn. 4. De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz. 5. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater en er mogen geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden. 6. Sluit de antenne niet aan op een buitenantenne. 7. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, zeer hoge of zeer lage temperaturen, vocht, vibraties of in een stoffige omgeving worden geplaatst. 8. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen. U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. 9. Probeer nooit draden, pinnen of andere soortgelijke voorwerpen in de ventilatiegleuven of openingen van het apparaat te steken. Gooi het apparaat niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Dit product moet worden weggegooid volgens EU-ricthlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic equipment). Breng het apparaat naar een inzamelpunt. Let op de geldende voorschriften. Neem contact op met uw gemeente, in geval van twijfel. LET OP • Explosiegevaar indien batterij verkeerd wordt geplaatst. • Vervang alleen door identiek of gelijksoortig type batterij. • Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur of andere soortgelijke bronnen. • Houdt u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen wegdoet.
1 / 1

AudioSonic CL-1470 Handleiding

Categorie
Wekkers
Type
Handleiding